Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

  • SMER SD
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,87. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

11. 11. 2019 23:25:00 - Peter Krumpál

Döchodok.

Mohli by ste, prosím, uviesť koľký rok ťaháte dôchodcov za nos sľubovaním uzákonenia trinásteho dôchodku?

Odpoveď

Táto otázka čaká na odpoveď.