Dip Mgmt Jozef Rajtár

 • SaS
 • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 4,26. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár dostal(a) novú otázku

Bitcoin

Pán Rajtár, čo si myslíte o nových virtuálných menách, napr. Bit Coin, dosť tomu nerozumiem, čo tvorí ich základ, ako sú...

Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár dostal(a) novú otázku

Zneužitie ?

Nahovorili ste Rybaniča na to čo urobil ? Čo ste si mysleli, že je to OK, alebo ešte horšie hlúpo ste zneužili Rybaniča ...

Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár dostal(a) novú otázku

Tlačovka Kočnera

Zrazu niekomu vadí, že Kočner verejne vystupuje. Vaše kydy na všetko čo nie je z vášho chlieva sú iste požehnaním pre ka...

Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár dostal(a) novú otázku

Rybanič

Pán Rajtár, keďže sa Rybanič už pôvodne priznal, že nahliadol do súkromných účtov a informácie z nich sa neskôr dostali ...

Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
Dip Mgmt Jozef Rajtár
SuperFooterAdvertCode