ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,33. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

13. 1. 2020 19:32:55

Rok 2020, Rok Sestry a Pôrodnej asistentky

Rok 2020, Rok Sestry a Pôrodnej asistentky

Preto by mala byť práca sestier vysoko spoločensky aj finančne ohodnotená!

Túto iniciatívu WHO – Svetovej zdravotníckej organizácie, v spolupráci s ICN – Medzinárodnou Radou Sestier vnímam vysoko pozitívne! Som veľmi rada, že sa k tejto, dnes tak potrebnej a aktuálnej problematike, ktorá úzko súvisí s veľkým nedostatkom sestier na Slovensku, ale tiež aj na celom svete, ide upriamiť pozornosť MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ na človeka, na jeho zdravie, ale aj na človeka v chorobe, v ťažkom zdravotnom stave, keď je potrebné OŠETROVANIE ČLOVEKA – PACIENTA ihneď, keď to potrebuje! Nie je možné to odložiť o týždeň, mesiac, rok… Práca sestier pri ošetrovaní pacientov je veľmi náročná čo sa odbornosti, fyzického aj psychického zaťaženia týka. Musia ju vykonávať sestry vysoko odborne , fyzicky aj psychicky zdatné, teda sestry, ktoré do svojej práce dávajú svoje vedomosti, sily, telesné aj duševné schopnosti, ale aj svoje srdce!!!Preto by mala byť práca sestier vysoko spoločensky aj finančne ohodnotená! Sestry by mali aj u nás požívať pozitívny spoločenský kredit a nie zažívať to, čoho sme boli svedkami v posledných rokoch na Slovensku, keď boli často dehonestované, urážané a ponižované v médiách. Chcela by som veriť, že aj táto iniciatíva prispeje k tomu, že postavenie sestier sa aj na Slovensku zlepší.106. Mgr. Terézia Lengyelová

kandidátka na poslankyňu do NR SR, na kandidátke ĽSNS


Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť