ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,33. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

6. 2. 2020 19:28:51

Budúcnosť samosprávy je pri občanoch

Budúcnosť samosprávy je pri občanoch

Štát neposkytuje dostatok finančných prostriedkov ani na realizáciu prenesených kompetencií štátu.

 Samospráva je základný kameň riadenia štátu, pretože je najbližšie k občanovi. Našou snahou je vybudovať silnú a nezávislú samosprávu, ktorá zvládne zabezpečiť, aby občan dokázal vybaviť na svojom mestskom/obecnom úrade čo najväčšie množstvo služieb, ktoré poskytuje štát. K naplneniu tejto vízie dnes bráni niekoľko zásadných problémov.

Prvý problém sa týka rozpočtu samosprávy. Štát neposkytuje dostatok finančných prostriedkov ani na realizáciu prenesených kompetencií štátu. Druhým problémom je veľkosť jednotlivých samospráv, čo znamená, že menšie obce nie sú schopné v plnom rozsahu zabezpečovať a finančne dotovať všetky prenesené kompetencie. Tretím problémom je nedostatočné legislatívne prostredie pre podnikateľskú činnosť samosprávy na hľadanie nových príjmov obcí a miest okrem daní.

Na vyriešenie prvého problému je potrebné vedieť koľko finančných, personálnych a materiálnych zdrojov je potrebných na zabezpečenie prenesených kompetencií štátu. To sa dá zistiť len podrobnou analýzou služieb, ktoré štát prenáša na mestá a obce. Preto strana DOMA DOBRE podporuje a bude podporovať aktivitu Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré takúto analýzu inicializovalo a aj ju vykonáva. Presadzujeme, aby každá nová kompetencia štátu prenesená na samosprávu bola podrobne analyzovaná a komunikovaná so všetkými organizáciami združujúcimi obce a mestá. Je potrebné, aby finančné prostriedky na prenesené kompetencie štátu dostali mestá a obce do svojich rozpočtov.

Riešením druhého problému je vytvorenie podporných centier, ktoré budú spoločné pre viaceré mestá a obce a ich spolufinancovanie združenými samosprávami. Strana DOMA DOBRE bude podporovať vytváranie podporných centier, ich podporu štátom a bude inicializovať zmeny v legislatíve na ich zakladanie a financovanie. Úlohou podporných centier bude poskytovať služby mestám a obciam tak, aby sa zabezpečila vysoká úroveň poskytovaných služieb aj malými obcami.

V rámci riešenia tretieho problému podporuje strana DOMA DOBRE sociálnu ekonomiku a vytváranie obecných sociálnych podnikov. Budeme vo väčšej miere podporovať spájanie samosprávy do združení obcí a spájanie samosprávy so súkromným sektorom, alebo verejnými a spoločenskými organizáciami. Zjednodušíme legislatívu pre takúto spoluprácu a zároveň umožníme čerpanie eurofondov pre takéto formy spolupráce.

102. Rudolf Frýželka

kandidát na poslanca do NR SR, na kandidátke ĽSNS

Profily ParlamentnéListy.sk je kontaktná názorová platforma medzi politikmi, inštitúciami, politickými stranami a ich voličmi. Názory v tejto platforme nie je možné stotožňovať s postojmi vydavateľa a redakcie ParlamentnéListy.sk. Pre túto názorovú platformu platí Etický kódex vkladanie príspevkov.a Všeobecné podmienky používania služby ParlamentneListy.sk
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstúpiť do diskusie Komentovať článok Vytlačiť
reklama