Bc. Anton Teleki, BSc.

Politické hnutie SME RODINA - Boris Kollár
  • SME RODINA - Boris Kollár
  • Komárno
  • školstvo
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je 1. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

(-3 je najhoršie známka / +5 je najlepšia známka)

Dotaz

16. 10. 2017 21:47:55 - matus

Trochu sa mi predstavte ..

Akej národnosti ste?
Ako by ste sám odpovedali na Vami vloženú anketu, ktorú možnosť by ste vybrali?
Máte na profile uvedené "školstvo" ste odborník profesionál, alebo laik?
Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď
Matúš Orolin, NZ

Odpoveď

17. 10. 2017 9:21:27 - Bc. Anton Teleki, BSc.
 Dobrý deň p. Matúš !V úvode chcem pozdraviť všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja. Pochádzam zo zmiešanej slovensko-maďarskej rodiny. Otec bol učiteľom, narodil sa v Levoči a pomaďarsky sa naučil od mojej mamičky. Som maďarskej národnosti, nakoľko moja mama bola z Komárna, ale kvôli etablovaniu k mojim rovesníkom som chodil do slovenskej ZŠ, SPŠ a neskôr na VŠ do Bratislavy.Neskôr som vyštudoval záhradnú architektúru na renomovanej vysokej škole v Kecskeméte a pedagogické štúdium v roku 2008 na UJS v Komárne - v slovenskom jazyku.Bilingualita je v našom regióne základom, aj preto som počas pôsobenia ako pedagóg na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským kládol dôraz o prehĺbenie znalosti štátneho jazyka pre žiakov. ( Vyučoval som všeobecnovzdelávacie predmety, Občiansku náuku a Prírodopis a moju " srdcovku " výtvarnú výchovu " na II. stupni ZŠ kde som viedol aj výtvarný krúžok ktorí navštevovali hlavne deti z romskeho prostredia - s veľmi peknými výsledkami v súťažiach.