Úrad vlády: Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

12.8.2017 11:33

V pondelok dňa 14. augusta 2017 o 9,00 h sa bude konať v hoteli Bôrik rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predseduministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:

Úrad vlády: Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky
Foto: SITA
Popis: Ilustračné foto: Štátna vlajka SR a štátna vlajka ČR

Program:  

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: ÚV SR - stiahnutý z rokovania                                 

 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MDV SR            

 3. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016
  Predkladá: MPRV SR                                                                      

 4. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2016
  Predkladá: MPRV SR                                  

 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPRV SR                                  

 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPRV SR                                  

 7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MS SR                                        

 8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MZ SR                                        

 9. Návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MZ SR    

 10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MŽP SR                                     

 11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR   - stiahnutý z rokovania                                 

 12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MŽP SR                                     
   

 13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                

 14. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        

 15. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        

 16. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        

 17. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        

 18. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR                                        

 19. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MF SR                                        

 20. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MF SR                                        

 21. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR

 22. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MF SR

 23. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPSVR SR

 24. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
  Predkladá: MPSVR SR                                                                                                                   

 25. Návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2018
  Predkladá: MPSVR SR

 26. Rôzne

  • Informácia k zmene kompetencií dozornej rady Sociálnej poisťovne a v súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
   Požiadavka RÚZ z HSR SR dňa 26.6.2017

Po skončení rokovania sa uskutoční brífing. 

 

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: vef
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Ministerstvo vnútra: Chceš sa stať policajtom? Máš už len pár dní na podanie prihlášky!

20:00 Ministerstvo vnútra: Chceš sa stať policajtom? Máš už len pár dní na podanie prihlášky!

Ministerstvo vnútra otvára už druhýkrát pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služby – základná…