Ministerstvo spravodlivosti pokračuje v konzultáciách s Radou Európy o zlepšení efektívnosti slovenského súdnictva

19. 7. 2018 7:03

V súvislosti s realizáciou odporúčaní Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) sa v týchto dňoch konajú konzultácie expertov Rady Európy a Ministerstva spravodlivosti SR. Minulý rok experti CEPEJ vyhodnotili situáciu na vybraných slovenských súdoch a predložili odporúčania na zlepšenie fungovania súdnictva zahŕňajúce napr. vyššiu špecializáciu súdnictva alebo optimálnejšie rozloženie práce medzi sudcov, vyšších súdnych úradníkov, atď.

Ministerstvo spravodlivosti pokračuje v konzultáciách s Radou Európy o zlepšení efektívnosti slovenského súdnictva
Foto: SITA
Popis: Budova ministerstva spravodlivosti
reklama

Aktuálne experti vypracovali návrhy týkajúce sa zlepšenia elektronizácie súdnictva (Správa: Vyhodnotenie súčasného stavu IT nástrojov pre slovenské súdnictvo a posúdenie ich vývoja).

Európski experti na justíciu v SR

CEPEJ  analyzuje stav slovenského súdnictva a navrhuje riešenia pre zlepšenie jeho fungovania.

Za účelom uvedenia odporúčaní do praxe Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  posilňuje súdy v týchto témach:

  • 1      Osobný bankrot

  • 2      Obchodný register

  • 3      Exekučná agenda

  • 4      Rodinnoprávna agenda

  • 5      Dĺžka konania:

Pracovné skupiny odborníkov

Na základe navrhovaných odporúčaní a ich implementácie zriadil rezort spravodlivosti viaceré pracovné skupiny zložené z odborníkov, ktorých nominovali aj predsedovia súdov, orgány samosprávy (sudcovské rady) a Súdna rada Slovenskej republiky.

Pracovná skupina pre špecializáciu súdov, sudcov a pre súdnu mapu:

Cieľom pracovnej skupiny je navrhnúť riešenia tak, aby sudca mohol byť špecializovaný na jednu oblasť (napr. civilná agenda, trestná agenda).  Pomôcť by mala revízia súdnej mapy - t. j. obnova štruktúry a počtu súdov na okresnej a krajskej úrovni tak, aby účastníci konania mali súdne rozhodnutia v primeranom čase a súčasne pre sudcu boli k tomu vytvorené potrebné podmienky.

Pracovná skupina pre časové rámce:

Cieľom je navrhnúť primeranú dĺžku konania na súdoch, ktorá sa bude osobitne sledovať. Každý mesiac pracovná skupina vyhodnotí fungovanie časových rámcov v praxi, v prípade pozitívnych výsledkov budú vyškolení zamestnanci nasadení na všetky súdy v SR od januára 2019.

Pracovná skupina pre rodinno-právnu agendu: Cieľom pracovnej skupiny je určenie nového postupu na súde, ktorý bude uvedený a vyskúšaný v praxi (na pilotných súdoch). Výsledkom by malo byť rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodovanie vo veciach, ktoré sa týkajú maloletých. Súdy zapojené do spolupráce boli posilnené o psychológa na krajskom súde,  a o 1-2 vyšších úradníkov, ktorí budú podporovať efektívnejšiu koordináciu sudcov okresných súdov s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne usmerňovať účastníkov konania k vhodnosti využitia mediačných alebo poradensko-psychologických služieb. Úlohou psychológa je odborná pomoc pre súdy pri otázkach súvisiacich s maloletými (napr. pri vedení výsluchu, pri príprave otázok pre znalca).

Pracovná skupina k tzv. hosťujúcemu sudcovi:

Ambíciou nového inštitútu je vyriešiť nedostatok sudcov spôsobený napr. výpadkom sudcu z dôvodu stáže, materskej, rodičovskej dovolenky a podobne.  MS SR aktuálne eviduje cca 60 sudcov neprítomných na ich „materskom súde“. Na súdoch je aj  problém s „reštančnými“ vecami, v ktorých by rovnako hosťujúci sudca mohol byť nápomocný.  

CEPEJ (Európska komisia pre efektívnu justíciu) je jednou z medzinárodných organizácií založených Radou Európy v roku 2002, ktorej cieľom je zlepšenie efektívnosti súdnych systémov. Jej hlavnou úlohou je dosiahnuť, aby súdne systémy členských krajín vybavovali prípady bez zbytočných prieťahov a zároveň bola zachovaná kvalita rozhodnutí. Rada disponuje znalosťou súdnych systémov v rámci celej Európy. Týkajú sa zberu a vyhodnocovania kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov v oblasti súdnictva, ktoré na tento účel vyvinula.

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: vef
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Čo už nemusíme a čo môžeme? Zmeny v opatreniach

7:00 Čo už nemusíme a čo môžeme? Zmeny v opatreniach

Športové podujatia s divákmi za jasne stanovených podmienok, šachovnicové sedenie v divadlách, kinác…