Ministerstvo pôdohospodárstva: Podporíme tých, ktorí sa starajú o mimoprodukčné funkcie lesov

10.8.2018 22:13

Agrorezort podporí obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária trvalo udržateľným spôsobom a poskytujú mimoprodukčné funkcie lesov. Finančný príspevok môžu získať tí, čo uplatňujú prírode blízke, maloplošné alebo výberkové spôsoby hospodárenia.

Ministerstvo pôdohospodárstva: Podporíme tých, ktorí sa starajú o mimoprodukčné funkcie lesov
Foto: MPRV
Popis: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - logo
  • Agrorezort motivuje obhospodarovateľov lesa, aby uplatňovali prírode blízke, maloplošné alebo výberkové spôsoby hospodárenia

  • Podpora pôdoochranných, vodohospodárskych, klimatických a spoločenských funkcií lesov

  • Predkladanie žiadostí do 31. augusta 2018

„Lesy nie sú len zásobárňou dreva, ale plnia aj významné pôdoochranné, vodohospodárske, klimatické a spoločenské funkcie, ktorými sú najmä zdravotný, kultúrny, výchovný, rekreačný, prírodoochranný a vodoochranný účel. Starostlivosť o mimoprodukčné funkcie lesov stojí nemalé peniaze a tieto služby sú verejnosti poskytované bezplatne. Agrorezort už druhý rok poskytol možnosť pre obhospodarovateľov lesa získať finančné prostriedky za plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), rozpočtová organizácia agrorezortu, už spustila výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

„Lesy, v ktorých sa riadne hospodári podľa predpísaných opatrení programom starostlivosti o lesy a podľa zákona o lesoch, poskytujú verejnosti služby, ktoré sú pre mnohých samozrejmosťou. My to ale za samozrejmosť nepokladáme a preto chceme takéto aktivity finančne podporiť,“ vysvetľuje Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu MPRV  SR. Finančný príspevok je určený obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch, ktorých celková výmera je najmenej 5 ha. Podpora sa v roku 2018 poskytne na lesné porasty vedené v programe starostlivosti o lesy, ktorých platnosť skončila v roku 2017 a/alebo prvá polovica platnosti skončila v roku 2017.  „Podpora sa poskytne obhospodarovateľovi lesa, ak v lesných porastoch vykonal podľa programu starostlivosti o lesy výchovu lesa prečistkami alebo výchovu lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami alebo hospodáril prírode blízkym spôsobom prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty.“

Príspevok sa poskytuje v rámci schémy de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci poskytnutá jednému príjemcovi nepresiahne 200 000 EUR za príslušný fiškálny rok a predchádzajúce dva fiškálne roky (v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov).

Všetky potrebné dokumenty, ako aj vzor formulára žiadosti o podporu sa nachádzajú na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk. Termín uzávierky je 31. 8. 2018.

Podrobnosti je možné nájsť tu: http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812

Gabriela Matečná

  • SNS
  • ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

 

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: vef
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Prezident: Účastníci Sviečkovej manifestácie preukázali obrovskú odvahu

22:00 Prezident: Účastníci Sviečkovej manifestácie preukázali obrovskú odvahu

Andrej Kiska si v pondelok pripomenul 31. výročie Sviečkovej manifestácie zapálením sviečky na Hviez…