Ministerstvo hospodárstva predstavilo ďalší antibyrokratický balíček pre podnikateľov

13.4.2018 11:22

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo ďalší návrh 25 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Vychádza predovšetkým z podnetov od podnikateľov, ktorým by mal balíček ročne priniesť úsporu vyše 7 miliónov eur. Opatrenia smerujú najmä k zníženiu regulačného zaťaženia a byrokracie, s dôrazom na využitie elektronizácie, ale aj podporu rodinného podnikania. Materiál je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a následne o ňom bude rokovať vláda.

Ministerstvo hospodárstva predstavilo ďalší antibyrokratický balíček pre podnikateľov
Foto: SITA
Popis: Budova Ministerstva hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo už druhý balík 25 opatrení a piatich návrhov na analýzy, ktorý nadväzuje na prvý antibyrokratický balíček z júna minulého roka. Opatrenia vznikli aj v aktívnej spolupráci s viacerými ministerstvami a štátnymi inštitúciami, ktoré majú jednotlivé oblasti v kompetencii, ako napríklad rezort práce, financií, dopravy alebo životného prostredia.

„Navrhujeme ďalšie zníženie povinností pre podnikateľov, viac elektronickej komunikácie, aj  kroky na podporu podnikania. Opatrenia by mali uľahčiť život podnikateľom, ušetriť čas a peniaze," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Rezort hospodárstva dostal totiž na základe výzvy na predloženie návrhov na zlepšenie podnikateľského takmer 200 konkrétnych návrhov a predovšetkým z nich vychádzal pri spracovávaní opatrení. „Zápas s byrokraciou je behom na dlhé trate. Do cieľa je ešte ďaleko, ale závod sme úspešne rozbehli," dodal minister.

Už po prvých opatreniach z tejto iniciatívy Európska komisia skonštatovala „určitý pokrok v oblasti znižovania administratívnych a regulačných prekážok pre podniky na Slovensku". Opatrenia z nového balíčka by mali podnikateľom ročne ušetriť vyše 7 miliónov eur – 2,6 miliónov na priamych finančných nákladoch, 1,1 milióna na nepriamych, a 3,7 milióna na administratívnych nákladoch.

Samotní podnikatelia označili ako prioritu zabezpečenie toho, aby štátne inštitúcie už od fyzických a právnických osôb ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty (listy vlastníctva, výpisy z registra trestov, z obchodného registra a živnostenského registra a pod.). Ich požiadavka by mala byť splnená do konca tohto roka a to vďaka Zákonu proti byrokracii, ktorý už je v legislatívnom procese.

Opatrenia sa sústredili aj na odstraňovanie ďalších povinností. Zamestnávateľom by mala od nového roka napríklad odbudnúť povinnosť  oznamovať Sociálnej poisťovni začiatok a  koniec čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Jednoduchšej administratívy by sa podnikatelia mali dočkať napríklad pri vstupe do systému duálneho vzdelávania. Podľa navrhovanej zmeny nebudú musieť predkladať k žiadosti na overenie spôsobilosti zamestnávateľa niektoré doklady. Ide najmä o prípady, keď sú informácie dostupné vo verejných registroch. Čestné vyhlásenie, nie staršie ako tri mesiace, by mohlo nahradiť potvrdenie príslušného úradu, že zamestnávateľ nemá v SR alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Medzi navrhovanými opatreniami je napríklad aj zrušenie zákonom stanoveného termínu na predkladanie žiadosti na overenie spôsobilosti (v súčasnosti 30. september).

Balík opatrení počíta aj s tým, že ministerstvo dopravy v spolupráci s MŽP vypracuje návrhy nových právnych predpisov, ktoré odstránenia neefektívne a duplicitné procesy  pri povoľovaní stavieb. Pred rezortom životného prostredia  bude stáť úloha upraviť do konca mája príslušnú vyhlášku tak, aby Inšpekcia životného prostredia neudeľovala pokuty za chýbajúce pečiatky na ohlasovacích a evidenčných tlačivách.

Na uľahčenie komunikácie s úradmi by malo slúžiť aj ďalšie opatrenie - na informačných tabuliach a webových stránkach ústredných orgánov štátnej správy bude v jednoduchej forme (napr. piktogramom) a v jednotnom formáte prístupný zoznam tlačív a dokumentov (vrátane počtu potrebných originálov a potreby overenia podpisu), ktoré sa vyžadujú pri podaní tej ktorej žiadosti.

V predloženom balíčku nechýbajú ani opatrenia na podporu rodinného podnikania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tejto súvislosti dostane úlohu pripraviť novelu zákona o nelegálnej práci. Výpomoc rodinných príslušníkov pri dodržaní stanovených podmienok by sa nemala považovať za nelegálnu prácu. Táto výnimka v súčasnosti platí len pri podnikateľoch - fyzických osobách. Rezort financií zas pripraví novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zvýhodní prevod podniku na priamych rodinných príslušníkov. Ministerstvo financií v súvislosti s bojom proti byrokracii pripraví aj návrh na riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia a novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa zvýhodní prevod podniku na priamych rodinných príslušníkov.

Okrem konkrétnych opatrení obsahuje balíček aj návrh  piatich analýz. Analyzovať by sa mali súčasné postupy pri udeľovaní prechodných pobytov cudzincov, pričom sa budú hľadať technicko-organizačné opatrenia na zlepšenie situácie v tejto oblasti. Vypracovať by sa mala aj analýza efektivity daňovej zábezpeky na DPH a analýza možnosti systémového prepojenia Notárskeho centrálneho registra záložných práv so systémom evidencia vozidiel s cieľom navrhnúť novú eGOV službu na potvrdenie zhodnosti držiteľa a vlastníka vozidla, ako aj vedených exekučných a iných blokácií, záložných a iných tiarch na vozidlách. Výsledky analýz budú potenciálne podkladom pre opatrenia v ďalšom balíčku.

Minulý rok vláda SR prijala prvý antibyrokratický balíček opatrení pre podnikateľov. Ich cieľom je znížiť zaťaženosť podnikateľov a uľahčiť im fungovanie v rámci prostredia. Tieto opatrenia ušetria podnikateľskému sektoru ročne 44 miliónov eur. Balíček obsahoval 35 konkrétnych opatrení, pričom 8 z nich už bolo ku koncu roka 2017 splnených. Patrí sem napríklad predĺženie lehôt na splnenie povinností voči Sociálnej poisťovni či superodpočet na výskum a vývoj.

Rezort hospodárstva už teraz plánuje pripraviť tretí balíček opatrení na zlepšenie podnikania, ktorý sa bude zameriavať okrem iného aj na systematické zefektívnenie procesov začatia podnikania a podporu podnikania.

Odbor komunikácie MH SR

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: vef
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

OĽANO: Imreczeho odchod z postu šéfa Finančnej správy bol nevyhnutnosťou

19:30 OĽANO: Imreczeho odchod z postu šéfa Finančnej správy bol nevyhnutnosťou

Po odhaleniach a spoločnom tlaku opozície konečne rezignoval šéf finančnej správy František Imrecze.…