Ministerstvo hospodárstva: Podpora na medzinárodné uplatnenie pre malé a stredné podniky

0
Budova Ministerstva hospodárstva SR (Autor: SITA)

Cieľ Národného projektu je podpora malých a stredných podnikov pre ich uplatnenie sa na medzinárodnom trhu a posilnenie ich konkurencieschopnosti. O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky s výnimkou podnikov z Bratislavského samosprávneho kraja, keďže ten je zaradený do skupiny viac rozvinutých regiónov.

Malé a stredné podniky dostanú v rámci Národného projektu zároveň bezplatné prezentačné, kooperačné a poradenské služby prostredníctvom účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misách, kooperačných a iných podujatiach.  Na posilnenie podpory malých a stredných podnikov vzniknú aj Trade pointy, v ktorých malé a stredné podniky môžu využiť  individuálne poradenstvo, podporné tréningové aktivity, poradenské služby s cieľom uľahčiť im zapojenie do nadnárodných a regionálnych subdodávateľských reťazcov.  V rámci Národného projektu dôjde aj k vytvoreniu  komplexnej interaktívnej mapy dodávateľov do jednotlivých odvetví priemyslu a služieb na Slovensku, ktorá pomôže  sprehľadniť aktuálnu situáciu v dodávateľských reťazcoch.

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ v Slovenskej republike v rokoch 2017 − 2023 sa realizuje na základe zmluvy, ktorú uzatvorilo 8. septembra 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 „Posilnenie konkurencieschopnosti MSP“, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 35,577 miliónov eur.

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá vystupuje ako hlavný partner. Partnerom agentúry SARIO pri realizácii projektu je Slovak Business Agency (SBA).

SARIO, Odbor komunikácie MH SR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu