Prezident Kiska v OSN: Ukončime následky sebectva

0
Prezidenta SR Andrej Kiska (Autor: TASR)

Prejav je preložený z anglického jazyka, pôvodné znenie nájdete na tomto odkaze.

„Vážený pán predseda, generálny tajomník, Vaše Excelencie, vážení delegáti, dámy a páni. Je pre mňa veľkým potešením, že tu dnes s Vami môžem byť.

Dovoľte mi, pán predseda, aby som Vám zablahoželal k získaniu postu predsedu a zaželal Vám veľa úspechov vo Vašom úsilí počas celého obdobia. Som presvedčený, že pod Vaším vedením bude Valné zhromaždenie vykonávať svoju prácu pohotovo a úspešne.

Zatiaľ čo tu hovorím, každú minútu zomrie od hladu dvanásť detí a viac ako sto sa narodí do podmienok extrémnej chudoby. Desiatky ľudí zomierajú na liečiteľné choroby. Obyvatelia tejto planéty zomierajú na choroby, ktoré už desaťročia dokážeme liečiť, a je zodpovednosťou ľudí v tejto miestnosti, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli.

Výzvy, ktorým čelíme, často nevyžadujú zložité stratégie alebo neslýchané finančné sumy. Potrebujú naše odhodlanie a skutočné líderstvo na oboch stranách. U tých, ktorí môžu pomôcť — vzdať sa ignorantstva a sebectva. A u tých, ktorí pomoc dostávajú — aby boli u nich občania na prvom mieste.

Preto Vám chcem, pán predseda, zablahoželať, že ste pre tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia zvolili taký jasný cieľ — sústrediť sa na našich občanov, usilovať sa o mier a slušný život pre všetkých v udržateľných podmienkach. Pre nás – politických lídrov – skutočne nie je väčšiu zodpovednosť, než starať sa o túto planétu a slúžiť jej obyvateľom. Budovať bezpečné, zdravé, prosperujúce a spravodlivé spoločnosti pre každého jednotlivca nie je iba ambícia. Je to naša povinnosť. Je to dôvod, prečo nám naši občania zverujú právomoc konať v ich mene a využívať obmedzené zdroje, ktoré naše spoločnosti vytvárajú.

Dámy a páni, naše zanietenie pre spoločné zásady, naša schopnosť dodržiavať sľuby, naša schopnosť prinášať výsledky predstavujú tri najdôležitejšie súčasti akejkoľvek váženej verejnej služby. A úsilie priniesť skutočnú zmenu do tohto sveta nemá silnejších nepriateľov, ako sú egoizmus, ignorantstvo a úzkoprsé národné a osobné záujmy.

Je to práve úcta k zásadám mieru a bezpečnosti, ktorá je nevyhnutná pre dôstojný život všetkých ľudí. Tieto zásady predstavujú samotnú podstatu tejto organizácie už od založenia. Prvou a najdôležitejšou povinnosťou nás, lídrov, členov OSN, je držať sa týchto zásad a hodnôt, presadzovať ich a trestať tých, ktorí ich porušujú.

Aj tak však príliš veľa ľudí zomiera v nezmyselných konfliktoch alebo ich mnoho trpí mimo svojich domovov v dôsledku násilia. Obrovské ľudské tragédie, materiálne škody spôsobené ozbrojenými konfliktami a utečenecká kríza ničia zdroje také potrebné na sociálny a hospodársky rozvoj. Táto hrozná realita našej doby je bolestnou pripomienkou nášho ignorantstva a egoizmu.

Každý rok po tomto zasadnutí sa vraciame do našich domovov. Viac ako 60 miliónov ľudí však domov nemá. Sú to ľudia, ktorí museli všetko opustiť, aby si zachránili život, a utekajú pred chudobou a hrôzami vojny. Nežiadajú veľa. Chcú len miesto, kde by mohli žiť, vychovávať svoje deti, žiť v blahobyte so svojimi milovanými. Musíme zabezpečiť, aby sa títo ľudia znovu cítili ako doma.

To, ako sa správame k vlastným občanom, je pre medzinárodnú bezpečnosť a mier rovnako dôležité ako to, ako sa správame k sebe navzájom. Nedávne zistenia týkajúce sa používania chemických zbraní Asadovým režimom v Sýrii proti vlastným občanom nás všetkých musia znepokojovať rovnako ako krutosti v Rakke, Mósule a  mnohých ďalších  miestach na svete. Všetky tieto hrôzy ukazujú, ako málo úcty sa preukazuje ľudským životom — samotnému princípu humanity, najmä ak ide o mocenské hry. Naše rozhodnutie konať, keď sú v stávke zásady OSN, je často poslednou nádejou pre tých, ktorí zúfalo čakajú na pomoc v pasci uprostred smrtiaceho násilia, v ruinách toho, čomu kedysi hovorili domov.

Sme svedkami presadzovania krátkozrakých záujmov postavených na rozširovaní nestability a podkopávaní kolektívnych snáh o zaistenie mieru a bezpečnosti. Samotný základ Charty OSN, zabezpečovať mierové spolužitie medzi národmi, sa narušuje v mene sebeckých cieľov, egoizmu, tzv. sfér vplyvu. Je to noblesná fráza, často zneužívaná iba na zakrývanie porušovania medzinárodného poriadku a zdôvodnenie neúcty k suverenite. Je to nebezpečná hra s tragickými výsledkami a nechcenými následkami. Vidíme to aj v Európe. Ukrajina, Gruzínsko alebo Moldavsko, tieto krajiny poznajú hodnotu mieru. Intenzívne vnímajú bolesť prameniacu z podkopávania ich suverenity agresívnym susedom. Susedom, ktorý si myslí, že preňho pravidlá neplatia.

Preto nemôžeme byť prekvapení, keď sa veci vymknú spod kontroly a spôsobia obrovské a nenapraviteľné škody — ľuďom, krajinám a tejto planéte. V súčasnosti čelíme jednej z najväčších hrozieb pre medzinárodný mier a bezpečnosť v modernej histórii. Severná Kórea otvorene zastrašuje svet jadrovými zbraňami. Taká hrubá neúcta k ľudskému životu sa nemôže tolerovať. Rázne vyzývam režim Severnej Kórey, aby zastavil vývoj zbraní hromadného ničenia a vrátil sa na cestu dialógu a budovania mieru na Kórejskom polostrove.

Potrebujeme kolektívne odhodlanie v duchu Charty Organizácie Spojených národov. Táto organizácia musí mať pevné zásady a stáť si za tým, prečo bola vytvorená. Niektorí z nás majú za to osobitnú zodpovednosť na regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Nie je priestor na geopolitické hry alebo ekonomické zisky na účet našej spoločnej bezpečnosti. V stávke sú milióny ľudských životov.

Žijeme v najprosperujúcejšom období v histórii ľudstva. Máme všetky prostriedky a dostatok zdrojov na to, aby sme pomohli každému na tejto planéte žiť dôstojne, bez strachu a hladu.

Existuje však jedna výzva, ktorá otestuje hranice našich schopností viesť, konať spoločne, prispôsobovať sa, pretvárať naše spoločnosti a spôsob nášho života. Postupne začíname chápať a cítiť zlovestné dôsledky nášho správania sa k životnému prostrediu. Sú to stále častejšie sa opakujúce storočné záplavy, oveľa silnejšie hurikány alebo zničujúce suchá, ktoré ľudí nútia opúšťať svoje domovy. Tieto katastrofy nie sú varovaním pred budúcimi klimatickými zmenami. Tieto silné prírodné úkazy sú prejavmi nového prostredia, v ktorom žijeme.

Prijatie Parížskej dohody v minulom roku bolo nebývalým prejavom kolektívnej vôle riešiť výzvy vyplývajúce z klimatických zmien, ktorým naše spoločnosti musia čeliť. Tento akt by sme si mali  zapamätať ako jedinečné úsilie tejto generácie zmierniť dôsledky nášho vplyvu na životné prostredie. Môže sa stať naším hlavným odkazom, šancou pre naše deti prispôsobiť sa zmenenému prostrediu a znovu žiť šťastne a bezpečne.

Naša oddanosť spoločným zásadám, schopnosť dodržiavať sľuby a prinášať výsledky sú v tejto súvislosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ani peniaze, ani krátkodobé ekonomické záujmy nemôžu vynahradiť nenapraviteľné škody, ak nebudeme konať spoločne a nezmeníme naše nezodpovedné správanie. Cena za takéto ignorantstvo bude oveľa vyššia, než kedykoľvek predtým.  

Slovensko si uvedomuje naliehavú potrebu spoločných krokov. Počas nášho minuloročného predsedníctva v Rade Európskej únie sme presadzovali urýchlenú ratifikáciu Parížskej dohody. Môžem potvrdiť, že na národnej úrovni zavedieme všetky potrebné opatrenia, aby sme splnili svoje záväzky. Parížska klimatická dohoda musí byť implementovaná ako celok.

Dámy a páni,
táto organizácia nám dobre slúži už desaťročia. Čelila náročným výzvam, niektoré zvládla vynikajúco, v niektorých možno zlyhala. Ale je to najlepšie, čo máme, s nespočítateľným množstvom úspechov a zaslúženou globálnou autoritou.

V súčasnom svete je množstvo naliehavých problémov, s ktorými sa v období, keď OSN vznikla, nepočítalo. Kto by bol povedal, že jednou z najdôležitejších tém v programe OSN budú klimatické zmeny? Ukazujeme však, že aj takéto výzvy dokážeme nejakým spôsobom riešiť.

Bolo by však naivné myslieť si, že využitím rovnakých zastaraných postupov ako kedysi dokážeme dosiahnuť nové výsledky a vyriešiť každý nový a neočakávaný problém. Ako každá organizácia, aj my sa musíme prispôsobovať. Som naozaj presvedčený, že takejto adaptácie sme schopní. No dovoľte mi silne zdôrazniť, že pri úsilí o reformu zameranú na zvýšenie účinnosti je nutné samotnú podstatu OSN rešpektovať bez výnimky.

Aby sme uspeli, všetci budeme musieť byť zodpovední lídri, budeme sa musieť vzdať celonárodného egoizmu a ignorantstva — zastávať zásady Charty Organizácie Spojených národov, byť k sebe úprimní a dodržiavať sľuby, ktoré dávame, a prinášať výsledky slovami aj skutkami. Pretože neexistuje vznešenejšia úloha, ako slúžiť našim občanom, aby žili v mieri,  úcte a  prosperite.

Ďakujem.”

- Reklama -