Bratislavský samosprávny kraj: Poslanci schválili župnú dotačnú schému aj na budúci rok

0
Predseda BSK Pavol Frešo (Autor: SITA)

„Začínali sme na sumách niekde okolo 100, 200-tisíc eur, ktoré sme dávali celému kraju. Dnes to nabralo nový rozmer, v dotačnej schéme sú dva milióny eur a štyri veľké schémy. Cestovný ruch, rozvoj vidieka, šport a kultúra. V každej z týchto schém je absolútne nezávislá komisia, ktorá rozhoduje o prideľovaných grantoch. Dopredu sú jasné a zrejmé kritéria. Dopredu je jasné konkrétne oblasti, ktoré budeme podporovať. Každý si na webovej adrese www.brds.sk môže vyplniť žiadosť na svoj projekt. Za to chcem poďakovať poslankyniam, poslancom a je to najlepšia správa pre primátorov, starostov, starostky, pre nezávislú kultúru v Bratislavskom kraji, ale aj pre športové kluby, a podobne, že v tomto, na slovenské pomery unikátnom projekte, ideme skoro bez zmeny ďalej,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.

Pre BRDS na rok 2018 je z rozpočtu BSK vyčlenená suma 2 091 543,30 eur. Na podporu kultúry je alokovaných 888 905,90 eur, čo predstavuje 42,5 percenta, na podporu vidieka 418 308,66 eur, teda 20 percent, na podporu športu a mládeže 522 885,83 eur, čiže 25 percent a na podporu turizmu je vyčlenených 261 442,91 eur, teda 12,5 percenta z celého objemu vyčlenených financií. O pridelení dotácií konkrétnym žiadateľom bude opäť rozhodovať zastupiteľstvo BSK na základe hodnotení nezávislých odborných komisií . Poslancami schválený návrh sa od minuloročného odlišuje len presunom 2,5 percenta z výzvy na podporu kultúry v prospech výzvy na podporu rozvoja vidieka.

BSK spustil BRDS na podporu kultúry v roku 2015. Následne v roku 2016 nasledovali výzvy na podporu turizmu a rozvoja vidieka a v tomto roku pribudli ešte dotačné schémy na podporu športu a mládeže.

Okrem dotácií sa budú poskytovať aj individuálne dotácie, o ktorých podľa schválených kritérií rozhoduje predseda BSK. Objem týchto individuálnych dotácií tvorí 20 percent z troch percent daňových príjmov. Pol percenta daňových príjmov vyčleňuje BSK v rámci svojho rozpočtu na dotácie, ktoré majú mimoriadny alebo osobitný význam. 

- Reklama -