„Chceme podporiť aj túto skupinu našich občanov, aby sa pohodlne a doslova bez bariér mohli dostať na takéto pre nich dôležité podujatie,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek. 

V sobotu, počas konania výstav budú vo vopred určených vlakoch mimoriadne radené vozne určené pre zdravotne hendikepovaných a ich sprievodcov. Pre účastníkov, ktorí sa vopred prihlásili, tak bude zabezpečený bezproblémový nástup a výstup na spomínaných tratiach.

Rezort dopravy podporuje prepravu zdravotne hendikepovaných aj v spolupráci s občianskym združením Bez bariéry – Národnou platformou proti bariéram. Ministerstvo chce takýmto spôsobom prispieť k zlepšeniu mobility tejto skupiny občanov a umožniť im získavať nové vedomosti či spoznávať novinky, ktoré im môžu pomôcť zvýšiť kvalitu ich života.

Výstavy SLOVMEDICA a NON-HANDICAP sú najvýznamnejším podujatím v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Každoročne prinášajú ucelený prehľad nových zdravotníckych technológií, prístrojov a pomôcok so zámerom poskytovať zdravotnú starostlivosť či špecializované predmety dennej potreby pre telesne postihnutých.