Bratislava: Hlavné mesto predstavilo poslancom východiská rozvojového rozpočtu hlavného mesta na rok 2018

0
Bratislava (Autor: TASR)

„Predstavili sme poslancom východiská pre rozpočet na rok 2018. Zlou správou je nový spôsob účtovania dane z pridanej hodnoty pri eurofondových projektoch, ktoré nás pripraví o 10 miliónov eur. Tieto peniaze však našťastie vykryjeme vďaka vyšším príjmom.  Chceme totiž pokračovať v rozvojovom trende – investovať do ciest, zelene, verejných priestranstiev, či verejnej dopravy,“povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Rovnako však rozpočet ohrozujú populistické návrhy niektorých poslancov, kde hrozí ďalšia sekera vo výške takmer 7 miliónov, ktorú však už budeme musieť sanovať znížením výdavkov na rozvojové projekty. Ambíciou návrhu je ďalšia konsolidácia za posledných 10 rokov. Diskusia o rozpočte je na začiatku a verím, že bude konštruktívna,“ dodal primátor. 

Rozpočet na rok 2018 má za cieľ byť rozpočtom, ktorý vychádza a nadväzuje na rozvojový rozpočet 2017 a snaží sa udržať minimálnu výšku výdavkov ako v roku 2017, zabezpečiť pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a zároveň vykryť nové zvýšené výdavky. Celkové disponibilné zdroje rozpočtu 2018 sú 365 mil. eur, pričom je to o 21 mil. eur viac ako v minulom roku. Pozitívne je celkové zníženie zadlženosti mesta a podriadených organizácií, pričom mesto dosiahne najnižšiu zadlženosť od roku 2010. 

Zmeny, ktoré ovplyvňujú návrh rozpočtu na rok 2018 sú najmä z hľadiska výdavkových položiek, medzi ktoré sa zaradilo spolufinancovanie EU na dopravné stavby. Nová metodika EU totiž počíta s tým, že DPH už nie je oprávnený výdavok na preplatenie. Z toho dôvodu už nie je spolufinancovanie projektov EU 5%, ale je 25%  čo bude mať dopad na financie hlavného mesta v roku 2018 mínus 10 mil. eur. Rovnako tak bude mať zásadný dopad aj  v prípade platnosti zmeny štatútu, ktorým by sa ponížili príjmy hlavného mesta minimálne  o 6,3 mil. eur v roku 2018. . 

Medzi ostatné nové výdavkové položky sa zaradili aj medziročný nárast splácania úverov, medziročný nárast výdavkov na neštátne školské zariadenia  či návrhy na zvýšenie priorít poslaneckých klubov, ktoré je oproti minulému roku nárast takmer 2 mil. eur. 

 

- Reklama -