Žitňanská (Most-Híd): Vláda odobrila zmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

0
Ministerka spravodlivosti za Most-Híd Lucia Žitňanská (Autor: SITA)

Pre súdy, orgány činné v trestnom konaní, alebo ďalšie orgány verejnej moci, ktoré využívajú služby znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov, zavádzame novú informačnú povinnosť. V prípade podozrenia, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ bezdôvodne odmietol vykonať činnosť, spôsobil prieťahy alebo odborne pochybil, budú povinné o tom informovať ministerstvo spravodlivosti. Zavedenie takejto povinnosti má prispieť k tomu, aby sme získavali potrebné informácie o pochybeniach znalcov, tlmočníkov, či prekladateľov a mohli okamžite konať.

ministerstva o potrestaní znalca, tlmočníka, či prekladateľa ako aj informácie o uložení sankcie budú zverejňované na webe ministerstva.

Zavádzame možnosť prerušenia výkonu činnosti na vlastnú žiadosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. Prerušiť výkon činnosti bude možné najviac trikrát. Dĺžka jedného prerušenia môže byť maximálne dva roky.

V návrhu precizujeme aj úpravu vzdelania ako podmienky na zápis do zoznamu znalcov.  V zákone presne určujeme, čo možno považovať za vzdelanie potrebné na výkon znaleckej činnosti. Potrebným vzdelaním bude po novom vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ak je ho možné v danom odbore dosiahnuť. Ak to možné nie je, potrebným bude najvyššie dosiahnuteľné vzdelanie v danom odbore.

V návrhu zákona reagujeme aj na podnety od znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí vykonávajú činnosť na základe ustanovenia súdom, pričom poukazujú na to, že znalečné alebo tlmočné je im uhrádzané so značným časovým odstupom niekoľkých mesiacov, často až rokov. Navrhujeme preto 30 dňovú lehotu na úhradu zloženého preddavku za znalečné a tlmočné na účet znalca, tlmočníka či prekladateľa.

Ďalšou novinkou je, že znalci, tlmočníci a prekladatelia budú môcť použiť informácie získané pri svojej činnosti na vedecké, výskumné alebo vzdelávacie účely. Pre takéto prípady odstraňujeme povinnosť zachovávať mlčanlivosť, čo môže pomôcť ďalšiemu rozvoju a vzdelávaniu znalcov, tlmočníkov aj prekladateľov.

V návrhu precizujeme aj to, čo všetko má obsahovať a ako má vyzerať znalecký posudok, či preklad, aby už viac nedochádzalo k rôznym interpretáciám. Navyše zavádzame možnosť vyhotovovať znalecké posudky a preklady v elektronickej podobe.

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. marec 2018.

- Reklama -