Minister Gajdoš: Účasť v PESCO pre nás znamená príležitosť posilniť naše obranné spôsobilosti

0
Minister obrany Peter Gajdoš (Autor: SITA)

„Ozbrojené sily SR sa v súčasnosti nachádzajú pred viacerými významnými modernizačnými projektmi, čo si bude vyžadovať veľa síl. Práve PESCO vytvára priestor na to, ako tieto sily využiť efektívnejšie. Napríklad pri výskume, vývoji a spoločnom obstarávaní vojenskej techniky,“ vysvetlil minister Gajdoš. Zároveň doplnil, že PESCO tiež ponúka možnosti pre väčšie zapojenie obranného priemyslu SR do medzinárodných projektov.
 
Ako prvý, by SR chcela cez PESCO rozvíjať projekt tzv. nepriamej palebnej podpory, ktorý bude ostatným partnerom odprezentovaný ešte tento týždeň na expertnom seminári v Bruseli. „Má jasné kontúry, preto pevne veríme, že si u nich nájde značnú podporu,“ uviedol šéf rezortu obrany. Podľa jeho slov by mohol čerpať aj prostriedky z novovytvoreného Európskeho obranného fondu, čím by sa do veľkej miery znížila jeho finančná náročnosť.
 
Súčasťou zasadnutia ministrov obrany členských štátov EÚ bolo aj zhodnotenie doterajšieho pokroku v rámci implementácie Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, kde bol dosiahnutý výrazný pokrok najmä pokiaľ ide o obranno-bezpečnostné opatrenia, ktoré stratégia upravuje. Samotnému zasadnutiu predchádzalo stretnutie ministra Gajdoša s rezortnými partnermi z krajín V4 s cieľom skoordinovať svoje pozície pred samotným zasadnutím. „Spoločne sme silnejší, a teda aj naše spoločne koordinované postoje majú silnejšiu váhu, či už na pôde EÚ, alebo NATO,“ zdôraznil minister. V závere rokovacieho dňa sa šéf rezortu obrany ešte zúčastní na rokovaní riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry.

- Reklama -