Ministerstvo vnútra: Novelou zákona o obecnom zriadení sa zníži počet obecných poslancov

0
Budova Ministerstva vnútra SR (Autor: muop.bratislava.sk)

Racionálne sa zníži počet poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev, najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí:

  • do 100 obyvateľov obce 3 poslancov,

  • d 101 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,

  • od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,

  • od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,

  • od 3 001 do 10 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,

  • od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,

  • od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 13 až 17 poslancov,

  • od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 17 až 21 poslancov,

  • nad 100 000 obyvateľov obce 21 až 25 poslancov.

Upraví sa poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku. Pri  poslancoch obecných zastupiteľstiev  môže byť odmena najviac jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v kalendárnom roku.

Zavádza sa tiež nový inštitút a to pričlenenie k inej  (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje orgány, teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť niektoré zákonom ustanovené úlohy.

Novela by mala účinnosť nadobudnúť 1. marca 2018.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu