Ministerstvo školstva: Konferencia o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským

0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SK (Autor: minedu.sk)

Účastníkov konferencie privítal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky a riaditeľ štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Cieľom konferencie bolo pozrieť sa na výsledky testovania zo slovenského jazyka, na výstupy inšpekčného výkonu zameraného na kontrolu vedomostnej a komunikačnej úrovne znalosti slovenského jazyka u žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Snahou stretnutia bolo prezentovať projekt Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a novú Koncepciu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Príklady dobrej praxe a osvedčené postupy vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka účastníkom konferencie poskytli Júlia Vrábľová, doktorandka na oddelení súčasného slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Marianna Sedláková, docentka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

- Reklama -