„Ako sme už viackrát oznámili, len boj proti korupcii nestačí. Krajina je po 10 rokoch prešľapovania na mieste v úpadku. SaS už predstavila reformy v 5 z 8 kľúčových oblastí, ktoré si stanovila. Týmto potvrdzujeme, že sme najlepšie pripravenou stranou na vládnutie. Chcem ubezpečiť všetkých našich voličov, že sa nám nestane to, čo napríklad ministrovi školstva za SNS, ktorý sa po nástupe do funkcie jeden celý rok zamýšľal nad tým, čo v školstve urobiť a nakoniec bol materiál Učiace sa Slovensko hodený do koša,“ povedal líder liberálov Richard Sulík.

Materiál Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko sa skladá z troch častí – sú to riešenia v oblasti vnútornej bezpečnosti (polícia), vonkajšej bezpečnosti (obrany) a spravodlivosti.

„Viac ako 100 riešení je naším príspevkom pre Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko. Vznikli na základe početných diskusií s ľuďmi z praxe – policajtmi, vojakmi, prokurátormi, sudcami, štátnymi úradníkmi a odborníkmi z mimovládnej bezpečnostnej a právnej komunity,“ uviedol Ľ. Galko.
Policajný zbor v súčasnosti čelí klesajúcej dôvere Slovákov. Podľa Ľubomíra Galka nebude stačiť len výmena ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibor Gašpara. „Polícia musí byť kontrolovateľná a na základe tejto kontroly očistená od príslušníkov náchylných ku korupčnému správaniu či svedomitému neplneniu si povinností. Ako základ správnej kontroly vidíme zabezpečenie nezávislosti – model nezávislého a samostatného úradu, ktorý nebude nijako prepojený s ministerstvom vnútra a policajným zborom SR. Takýto úrad chceme spraviť z inšpekcie PZ.“

Ozbrojené sily musia byť podľa SaS základným nástrojom zabezpečovania obrany Slovenskej republiky. „Dôležitou časťou je financovanie. Slovensko zatiaľ nikdy nenaplnilo úroveň 2 % HDP rozpočtu na obranu, dochádza však k tlaku jasne stanoviť plán postupného zvyšovania až na požadovanú úroveň. Toto považujem za jasný záväzok a náš pohľad na ozbrojené sily to veľmi ovplyvňuje,“ uviedol Ľ. Galko.

Tretia časť materiálu – viac spravodlivosti – sa venuje témam, ktoré trápia mnohých občanov. Ak sa má krajina rozvíjať, musia sa jej občania domôcť svojich práv, riadna vymožiteľnosť práva je nevyhnutnou podmienkou ekonomického a hodnotového rozvoja Slovenska.

„Tak ako sa naše opatrenia budú páčiť všetkým slušným a čestným policajtom, v prípade spravodlivosti platí mierna analógia. Naše návrhy sa určite nebudú páčiť tým sudcom, ktorí si zvykli, že môžu takpovediac všetko a nevykonávajú si riadne svoje poslanie. Ale pre tých sme naše návrhy nespracovávali, práve naopak – my potrebujeme oddeliť zrno od pliev. Tým čestným sudcom prekážať nebudú, proti nečestným sú zamerané,“ poznamenal Ľubomír Galko.

Materiál Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko je otvorený a určite neobsahuje „všetko“. „Akýkoľvek postreh, nápad, hodnotenie, spätná väzba zo strany odbornej aj laickej verejnosti budú pre nás cenné a v budúcnosti si určite niektoré pripomienky pri spracovaní ďalšej verzie osvojíme,“ dodal Ľubomír Galko.