Viktor Béreš (NAJ): Bojujeme za lekárov a pacientov. Na rozdiel od štandardných strán nielen slovami. Organizujeme protest 22. februára 2018 pred ministerstvom zdravotníctva

0
Viktor Béreš (Autor: archív Viktora Béreša)
Budeme protestovať za okamžité zastavenie e-Zdravia v súčasnej podobe. Lekárska pohotovosť po 22. hodine v mnohých mestách zanikne vinou vlády. Už nemôžeme mlčať. Odmietame centrálny zber údajov do jedného registra s povinným zdieľaním. Žiadame dobrovoľnosť vstupu do systému e-Zdravia pre pacientov aj lekárov, ako je to vo svete. Žiadame profesionalizovať obhliadky mŕtvych cestou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  
 
Organizátori protestu sú: Ing. Viktor Béreš, Roman Hílek, MUDr. Andrej Janco. 
 
Pridajte sa, priatelia, všetci, ktorí chcete zmenu tohto pokriveného systému a chcete ho (ako my) nahradiť právnym štátom.
 
I. Strana NAJ  žiada ministra zdravotníctva Tomáša Druckera okamžite zastaviť e-Zdravie. Žiadame dobrovoľnosť vstupu do systému pre pacientov aj lekárov z nasledovných etických a odborných  dôvodov:
 
– Pacienti nevyslovili súhlas so spracovaním ich údajov, ktoré môžu byť predmetom zneužitia a obchodovania. Odmietame centrálny zber informácií o pacientoch bez ich súhlasu. 
 
– Odmietame, aby bolo zapojenie lekárov a ambulancií povinné. Nech Drucker presvedčí lekárov aj pacientov o prínose a kvalite systému.  Žiadame, aby prihlásenie sa lekárov do systému bolo dobrovoľné a nie povinné pod hrozbou sankcií, ako poznáme z čias diktatúry.
 
– INTERNET nie je na celom Slovensku vysokorýchlostný, a preto technicky nie je elektronické zdravotníctvo realizovateľné.
 
– Nech štát zaplatí lekárom všetky náklady súvisiace s dobrovoľným pripojením sa do e-Zdravia, lebo ide o verejnú službu, čo je v súlade so smernicou Európskej únie.
 
II. Obhliadky zosnulých nech vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 
Súčasne NAJ vyzýva Tomáša Druckera, aby zabezpečil obhliadky zosnulých cez Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V žiadnom prípade nesúhlasíme, aby obhliadky mŕtvych vykonávali všeobecní a špecializovaní lekári, ktorí sa venujú pacientom dennodenne. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nech zamestná a adekvátne zaplatí lekárov len pre túto činnosť a nech nezaťažuje lekárov z ambulancií obhliadkami zosnulých. Podporujeme Slovenskú lekársku úniu špecialistov a ich racionálne vyjadrenia vyhlásené MUDr. Andrejom Jancom, aby lekári neboli nútení vykonávať obhliadky zosnulých, do ktorých ich tlačí minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
 
Jednoduchým a demokratickým riešením je zamestnať lekárov a primerane zaplatiť za tento pracovný výkon Úradom  pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Majú na to aj zdroje. 
 
III.  Rovnako ako lekári  nesúhlasíme s prípadným povinným členstvom v Slovenskej lekárskej komore (SLK). Členstvo v komore by malo i naďalej zostať výsledkom slobodného lekára. Lekárska komora  sa  má  sústrediť na svoju vzdelávaciu činnosť  a nie na presadzovanie monopolného postavenia.
 
Upozorňujeme na riziko týkajúce sa zabezpečenia Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Dôrazne upozorňujeme na potrebu zabezpečenia legislatívnych a finančných podmienok pre fungovanie malých urgentných príjmov od 1. júla 2018. V opačnom prípade sa môže stať, že po zrušení LSPP po 22. hodine budú pacienti vystavení riziku, že im túto zdravotnú starostlivosť nebude mať kto poskytnúť. Ministerstvo zdravotníctva úplne zlyhalo. 
 
Zmena systému nie je žiaduca, ale nevyhnutná rovnako ako vyvodenie zodpovednosti za súčasný stav rozkrádania zdravotníctva.
 
Ing. Viktor Béreš
predseda strany NAJ (bojujeme proti oligarchom a za právny štát)
 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu