Nicholsonová upozornila, že podľa zákona o sociálnom poistení mala Sociálna poisťovňa z vlastného podnetu prepočítať penzie invalidných dôchodcov, ktoré boli priznané do konca roka 2003. Navyše, nový výpočet už neobmedzoval výšku zárobku, ktorá sa brala do úvahy pri výpočte dôchodku, ale mal zohľadňovať výšku reálnych miezd.

Strana SaS má k dispozícii minimálne päť konkrétnych prípadov ľudí, ktorí sa v roku 2015 obrátili na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o prepočet výšky dôchodkov. Poisťovňa tejto žiadosti vyhovela a jednej dôchodkyni sa vďaka tomu zvýšil dôchodok o 200 eur mesačne. „Najneskôr vtedy mala Sociálna poisťovňa konať a urobiť to plošne,“ tvrdí podpredsedníčka parlamentu.

Podľa Nicholsonovej sa tento problém týka aj vdov a sirôt po invalidných dôchodcoch, lebo aj oni majú právo požiadať o prepočet svojich dôchodkov vypočítaných z individuálnych penzií.

„Sociálna poisťovňa ignoruje vlastný zákon. Otázne je, či to robia schválne alebo sú natoľko neschopní,“ uviedol expert SaS na odvodový systém a dôchodky Peter Cmorej a dodal:„Vyzývame všetkých invalidných dôchodcov, ktorým boli priznané dôchodky pred rokom 2004 a rovnako aj vdovy a siroty po invalidných dôchodcov, aby si požiadali o ich prerátanie. Je to veľmi jednoduché – stačí si kliknúť na náš web (www.sas.sk) alebo na web Lucie Nicholsonovej (www.lucianicholsonova.sk) a vyplniť tlačivo. Môžete získať spätne stovky, možno aj tisíce eur.“