Vicepremiér Pellegrini: Zákon proti byrokracii prešiel v prvom čítaní v NR SR

0
Vicepremiér pre investície Peter Pellgrini (Autor: SITA)

Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla tohto roka, zmení 167 zákonov a dotkne sa 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády. Takzvaný zákon proti byrokracii je historicky prvým opatrením na postupné znižovanie byrokracie v  Slovenskej republike. Dnes občania a podnikatelia musia predkladať rôzne prílohy k žiadostiam s údajmi, ktoré štát už má k dispozícii a nemal by ich pýtať znova ba dokonca v papierovej forme. Okrem návrhu zákona ÚPVII tiež pripravuje technické riešenie prepájaním jednotlivých registrov a úradov pomocou jednotnej integračnej platformy. Úrady a úradníkov tak zaškolíme do rozhrania, ktoré bude základom pre postupné zobrazovanie všetkých príloh, výpisov, či údajov. Pripravujeme jednotnú metodiku, aby sme čo najviac uľahčili prácu úradníkom, a spoločne tak odbremeníme občanov a podnikateľov na Slovensku, aby z nich už neboli poštári medzi úradmi.

V roku 2017 si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348 680 výpisov z listu vlastníctva, 280 325 výpisov z obchodného registra, 67 690 výpisov zo živnostenského registra a 316 130 výpisov a odpisov z registra trestov. Hoci v obchodnom alebo súkromnom styku ešte tieto výpisy môžu byť vyžadované, štát a verejná správa ich už od občanov nebudú môcť pýtať. V prípade, že sa tak stane, organizáciám bude hroziť pokuta podľa zákona o e-Governmente.

Úrad vicepremiéra bude na začiatku ostatným úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť. Bude tiež rokovať s komerčným sektorom, ktorý výpisy stále vyžaduje.

- Reklama -