Ministerstvo školstva: Žiaci zo škôl s VJM budú písať nové typy testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SK (Autor: minedu.sk)

Približne 1 020 žiakov 3. ročníka z 34 gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským využije ponuku Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a zapojí sa do generálnej skúšky z inovovaných testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Generálna skúška sa bude na týchto stredných školách konať 10. apríla 2018.

Testy budú po novom overovať komunikačné kompetencie ako počúvanie s porozumením, gramatika a čítanie s porozumením. V rámci počúvania s porozumením, kde bude k dispozícii aj zvuková nahrávka, sa bude overovať, ako efektívne vedia žiaci počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste. Podobné kompetencie NÚCEM overuje aj pri testovaní cudzích jazykov. Keďže budúcoroční maturanti na školách s vyučovacím jazykom maďarským už budú externú časť maturitnej skúšky riešiť na základe podobného typu testov, do generálnej skúšky sa zapájajú so zámerom vyskúšať si túto zmenu.

Na 65 základných školách s vyučovacím jazykom maďarským sa zasa približne 1 240 ôsmakov dobrovoľne zapojí do generálnej skúšky inovovaného testovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Žiaci 8. ročníka budú písať testy 18. apríla 2018. Počas 70 minút budú riešiť 30 úloh v teste, ktoré budú zamerané na overovanie počúvania a čítania s porozumením, jazykovej komunikácie a literárnej komunikácie. Súčasťou testov sú aj zvukové nahrávky k časti počúvanie s porozumením. V inovovaných testoch sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom kladie dôraz na overenie úrovne komunikačných kompetencií žiakov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

NÚCEM dodá zapojeným stredným školám výsledky ich žiakov 18. júna 2018 a na základné školy budú výsledky žiakov doručené do 14. júna 2018.

Viac informácií o generálnych skúškach externej časti maturitnej skúšky a Testovania 9 zo SJSL nájdete na http://www.nucem.sk/sk/maturita a http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu