Ministerstvo hospodárstva: Spolupráca s Kazachstanom napreduje

0
Budova Ministerstva hospodárstva SR (Autor: SITA)

Medzivládna komisia je vnímaná ako kľúčový nástroj pre rozvoj obchodno-hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Kazachstanom, ktorý je pre nás dôležitým partnerom z hľadiska obchodu. Spomedzi krajín bývalého Sovietskeho zväzu je dokonca naším štvrtým najväčším obchodným partnerom. „Oceňujem pozitívny trend v našom vzájomnom obchode, ktorý sa prejavuje rastom vývozných aktivít na oboch stranách. V roku 2017 náš vzájomný obrat stúpol o 67%. Som presvedčený o tom, že potenciál našej vzájomnej spolupráce nie je ani zďaleka vyčerpaný“, uviedol predseda slovenskej časti komisie a štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz po bilaterálnom rokovaní s predsedom kazašskej časti a štátnym tajomníkom Ministerstva energetiky Bachitžanom Džaksalijevom. Zároveň  vyzdvihol snahu SR stať sa súčasťou projektu obnovenej Hodvábnej cesty medzi Áziou a Európou. Tento projekt by mal podľa Ferencza posunúť na vyššiu úroveň naše vzájomné vzťahy nielen s Kazachstanom, ale aj s celým regiónom. K zintenzívneniu spolupráce a vzťahov medzi SR a Kazachstanom v ekonomickej, akademickej a kultúrnej oblasti významne prispela aj minuloročná medzinárodná výstava EXPO Astana 2017, ktorá priblížila Slovensko celému svetu. Náš stánok, ktorý získal aj ocenenie, navštívili tisíce ľudí. 

V Bratislave zasadalo celkovo 7 pracovných skupín, ktoré riešili spoluprácu v rôznych oblastiach, ako napríklad energetika, investície, metrológia, cestovný ruch, školstvo, vodné hospodárstvo či pôdohospodárstvo. Nechýbali ani predstavitelia slovenských podnikateľských subjektov, ktorí prezentovali svoje zámery. Závery zo zasadnutia komisie boli zaznamenané v záverečnom protokole, ktorý bol slávnostne podpísaný predsedami oboch strán.

Odbor komunikácie MH SR

- Reklama -