Najmenej rozvinuté okresy preberá R. Raši

0
Richard Raši (Autor: SITA)

Prvé exekutívne kroky v tejto oblasti Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) začne robiť pravdepodobne začiatkom budúceho roka, pretože prebratie agendy vyžaduje zmenu v kompetenčnom zákone a presun sekcie regionálneho rozvoja z Úradu vlády SR na ÚPVII. Už teraz však začína R. Raši z pozície predsedu Rady pre  rozvoj najmenej rozvinutých okresov riešiť problémy, ktoré počas výjazdových rokovaní vlády definovali zástupcovia regiónov.

„Na túto agendu sú dnes už vyčlenené finančné prostriedky jednak z regionálneho príspevku, jednak z eurofondov, ktoré na Slovensku centrálne koordinuje náš úrad. Vďaka tomu budeme môcť účinne zabezpečiť, aby objem peňazí na podporu najmenej rozvinutých okresov nebol po roku 2020 nijako znížený, aj keď kohézna obálka pre Slovensko mierne klesne,“ vyhlásil podpredseda vlády Richard Raši s tým, že v návrhu nového európskeho rozpočtu sa počíta so znížením finančnej alokácie pre našu krajinu na 13,3 miliardy eur v bežných cenách, čo je však najmenší pokles spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky.

„Celý zmysel politiky súdržnosti ako takej je o vyrovnávaní regionálnych rozdielov, o znižovaní nerovnosti medzi starými a novými členskými štátmi Európskej únie. Túto filozofiu chceme zachovať pri používaní eurofondov aj vo vnútri našej krajiny – prioritou by teda malo byť stieranie nerovností medzi regiónmi. Väčšia flexibilita, ktorú budú mať fondy EÚ po roku 2020, nám to umožní,“ dodal vicepremiér. Vyjadril tiež poďakovanie bývalému splnomocnencovi vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antonovi Marcinčinovi za prácu, ktorú vykonal vo svojej funkcii.

Vďaka zmene kompetenčného zákona, ktorý pripravuje Úrad vlády SR, sa sekcia regionálneho rozvoja stane súčasťou ÚPVII. Táto organizačná zmena sa očakáva začiatkom budúceho roka.

- Reklama -