Most-Híd: Priority do roku 2020

0
Most-Híd (Autor: Most-Híd)

Zároveň sú tu stále regióny, najmä na strednom a východnom Slovensku, kde ľudia pociťujú stále nedostatok pracovných príležitostí a veľké regionálne rozdiely. Na strane druhej Slovensko zažíva krízu dôvery časti občanov v niektoré inštitúcie, najmä v oblasti vymožiteľnosti práva. Je našou úlohou prispieť systémovými zmenami k tomu, aby sa tento nepriaznivý stav začal postupne meniť.

Strana MOST-HÍD, vychádzajúc z pozícií občianskej strany, proeurópskej orientácie krajiny  a zo svojho programu Občianska vízia bude preto v nastávajúcom období pokračovať v rozbehnutých legislatívnych iniciatívach, pričom sa bude sústrediť na nasledujúce kroky.

V oblasti hospodárskej politiky a regionálneho rozvoja sa sústredíme na ďalšie plnenie našich priorít. Pracujeme na zlepšení podnikateľského prostredia ďalším znížením odvodov pre živnostníkov. Chceme výrazne podporiť mladé rodiny aj formou zavedenia novej pôžičky. Nechceme sa zúčastňovať nezmyselného populizmu v oblasti dôchodkov, chceme ale určiť presný vek odchodu do dôchodku päť rokov vopred pre každého občana. Čo sa týka samotných regiónov, pokračujeme v príprave a výstavbe rýchlostných ciest, najmä cesty č. R2 na Strednom a Východnom Slovensku. Pracujeme na výstavbe nových mostov v Komárne a na Ipli, vrátane ich napojenia na hlavné cestné ťahy. Pripravili sme nový Zákon o Žitnom ostrove, ktorý by mal výrazne prispieť k ochrane pitnej vody. Chceme podporiť výstavbu kanalizácií v našich obciach.

V oblasti menšinovej politiky máme za sebou výrazné úspechy, a pokračujeme ďalej. Snažíme sa o to, aby školský zákon definoval pojem národnostného školstva. Ďalej rozširujeme dvojjazyčnosť na úradoch, v obchodoch, ale aj v prípade dopravných označení ciest. V oblasti menšinového školstva sa sústredíme na efektívnu výučbu slovenčiny pre detí z menšín, ako aj na zabezpečenie výchovy v materskej škole pre každé jedno dieťa v tejto republike, bez ohľadu na národnosť.

Nezabúdame ani na právny štát. Tu hlavnou agendou musí byť získanie dôvery voličov v štátne inštitúcie. Výrazne nám vie v tom pomôcť zmena zákona o výbere policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie. Pokračuje aj naše ťaženie v téme oddlžovania, formou riešenia výše 3,7 milióna starých exekúcií.

Pevne veríme, že tieto kroky, ktoré sú v súlade s programom našej strany, Občianskou víziou, ako aj programovým vyhlásením vlády, vedia konkrétne pomôcť občanom Slovenska a vylepšiť ich životné podmienky.

- Reklama -