Primátor Bratislavy zvolal koordinačné stretnutie k projektu predĺženia električky do Petržalky

0
Ivo Nesrovnal (Autor: TASR)

Okrem primátora a zástupcov odborného oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré tento strategický dopravný projekt riadi, boli na stretnutí prítomní zástupcovia mestskej časti Petržalka ako dotknutej mestskej časti, zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v rámci ktorého bude tento projekt financovaný, zástupcovia projektanta spol. REMING Consult a. s., a zástupcovia spoločnosti METRO Bratislava a. s.

Všetky zúčastnené strany boli informované o aktuálnom stave projektu. Zároveň im boli prezentované vizualizácie viacerých križovatiek a zastávok budúcej električkovej trate. Hlavné mesto tiež oznámilo, že do konca mesiaca jún 2018 podá na MČ Petržalka Žiadosť o zmenu územného rozhodnutia a súčasne požiadalo jej zástupcov o súčinnosť v procese získania územného rozhodnutia. Okrem toho Ministerstvo dopravy a výstavby SR informovalo, že dňa 25.6.2018 sa uskutoční stretnutie hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstva dopravy a organizácie JASPERS vytvorenej na podporu projektov v európskych regiónoch, na ktorom bude odprezentovaný aktuálny stav prác spolu s harmonogramom na najbližšie 2 mesiace.

Primátor hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal na záver koordinačného stretnutia zdôraznil, že ide o prioritný projekt mesta a preto požiadal všetkých zúčastnených o spoluprácu pri realizácii tohto projektu.

 

- Reklama -