Ministerstvo obrany: Prioritami v oblasti obrany počas slovenského predsedníctva vo V4 bude príprava Bojovej skupiny EÚ, spoločná ochrana vzdušného priestoru, či spolupráca v rámci PESCO

0
Ministerstvo obrany SR (Autor: mod.gov.sk)

„Vyšehradská skupina je dnes silnou značkou, ktorej vplyv presahuje hranice regionálnej spolupráce. A vďaka mnohým spoločným postupom v zásadných otázkach je rešpektovaným zoskupením aj v štruktúrach NATO a EÚ. A aj napriek viacerým globálnym krízam, zaznamenali krajiny V4 dynamický rozvoj a stabilný pokrok, ktorý je badateľný aj v rámci príspevku krajín V4 k bezpečnosti euroatlantického priestoru. Aj táto skutočnosť potvrdzuje adekvátnosť hlavného motta SK PRES V4, ktorý je možné nájsť aj v samotnom predsedníckom logu: „Dynamický Vyšehrad pre Európu“. Verím, že na všetky doterajšie úspechy nadviažeme aj počas slovenského predsedníctva a rozpracované projekty dotiahneme do úspešného konca,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.

Okrem pokračovania v príprave Bojovej skupiny EÚ krajín V4, ktorá bude v pohotovosti v druhej polovici roka 2019, teda bezprostredne po ukončení slovenského predsedníctva, má rezort obrany ambíciu pokračovať v prehlbovaní spolupráce aj v oblasti obranného plánovania, rozvoja vojensko-technických spôsobilostí, vzdelávania, výcviku, cvičení, vojenskej medicíny, či spoločnej ochrany vzdušného priestoru. Počas predsedníctva má rezort obrany v pláne otvoriť aj diskusiu o prípadnom spoločnom projekte PESCO v rámci niektorej z ďalších fáz tejto iniciatívy.

Aj počas slovenského predsedníctva budú krajiny upriamovať svoju pozornosť na pomoc a podporu Ukrajine a ostatným dôležitým partnerským krajinám v Európe formou odovzdávania skúseností a podpory pri realizácii reforiem bezpečnostného sektora. Zamerajú sa aj na posilňovanie vzájomných interakcií EÚ a NATO, a to v súlade so Spoločnou deklaráciou lídrov EÚ a NATO o posilnení strategickej spolupráce a aktuálnym vývojom na pôde oboch organizácií.

- Reklama -