„Toto náboženské spoločenstvo zároveň tvrdí, že má v srdci žehnajúci postoj k transrodovo či homosexuálne cítiacim ľudom a je proti akýmkoľvek prejavom nenávisti či posmechu voči týmto osobám. Potom je teda blízko k pochopeniu aj toho, že schválenie zákona o registrovaných partnerstvách je politicko-právnym vyjadrením žehnajúceho postoja k transrodovo či homosexuálne cítiacim ľudom,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS a tímlíderka strany pre osobné slobody Natália Blahová.

Strana SaS pracuje na návrhu zákona pre partnerov rovnakého pohlavia, ktorý bude obsahovať možnosť dedenia a rešpektovania ich vzťahu pri ochorení jedného z nich. Rokovať by sa o ňom malo na septembrovej schôdzi parlamentu.

Liberáli zdôrazňujú, že tento návrh v žiadnom prípade neobmedzuje práva heterosexuálnych občanov a nemá žiaden obmedzujúci alebo deštruktívny dosah na tradičnú rodinu, tvorenú mužom a ženou.

„Oceníme, pokiaľ sa ľudia dobrej vôle bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie postavia k tomuto zákonu s rozumom, bez predsudkov a v duchu kresťanskej lásky k blížnemu,“ poznamenala župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. 

„Dovoľujeme si v tejto súvislosti dať na zváženie organizátorom Dúhového pochodu a pochodu Hrdí na rodinu návrh, aby sa v závere týchto verejných akcií oba pochody spojili do jedného prúdu za toleranciu a porozumenie medzi ľuďmi,“ navrhla strana SaS.