“Vážim si a ďakujem všetkým Slovákom, ktorí vo svete nezabúdajú na svoje korene, pôvod, reč, kultúru a dbajú o zachovávanie národného povedomia a  kultúrnej  identity“ povedala na záver svojho príhovoru Anna Verešová.

Hlavný referát k niektorým otázkam súčasného stavu koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu v Slovákom žijúcim v zahraničí predniesol Claude Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, v ďalšom programe vystúpil generálny riaditeľ sekcie ministra zahraničných vecí  a európskych záležitostí SR Michal Kottman, podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti  Martin Klus a ďalší rečníci.

Na záver podujatia účastníci schválili odporúčania pre Národnú radu a vládu SR.