Most-Híd: Ministerské parkovisko obsadili deti

0
Most-Híd (Autor: Most-Híd)

„Chceme medzi najmladšou generáciou spopularizovať aj iné spôsoby dopravy a ukázať im, že sa dá cestovať aj inak ako autom. Motiváciou tejto akcie je podnietiť v nich záujem, aby viac využívali spolu s rodičmi železnice, bicykel, hromadnú dopravu a pokiaľ sa dá,  chodili peši. Zaslúži si to najmä ich zdravie a životné prostredie, v ktorom budú vyrastať,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. 
 
Podujatie sa konalo v priestore parkoviska ministerstva dopravy, ktoré v tento deň zostalo pre autá uzatvorené. Takmer 250 detí sa oboznámilo s pravidlami  cestnej premávky a bezpečnosťou dopravy na pripravenom dopravnom ihrisku. Takisto si mohli vyskúšať zdieľané mestské bicykle a naučiť sa takým zručnostiam ako opraviť si defekt na bicykli či virtuálne vypraviť vlak a riadiť lokomotívu. Dozvedeli sa aj o kampaniach ministerstva dopravy, do ktorých sa môžu v budúcnosti zapojiť – Do školy na bicykli či Škola priateľská k bicyklom.

Ako uviedol k podujatiu Deň mobility pre deti národný cyklokoordinátor Peter Klučka,„ministerstvo v rámci týchto aktivít dáva dôraz na dopravnú výchovu a na to, aby deti nadobudli dopravné návyky už od útleho veku. Ide nám predovšetkým o to, aby si deti dobré dopravné zvyklosti preniesli do reálneho života“. 

Zdroj: Ministerstvo dopravy SR

- Reklama -