Opozičné sily sú presvedčené, že Andrej Danko v súčasnosti nemá čo hľadať vo funkcii predsedu parlamentu. Dôvodom je najmä kauza utajenia rigoróznej práce, na základe ktorej A, Danko nadobudol titul JUDr., ale tiež neakceptovateľné konanie predsedu NR SR, ktorým účelovo bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a Vojenskej stratégii SR v NR SR.

Medializácia utajenej rigoróznej práce A. Danka vyvolala nielen na strane opozície, ale aj verejnosti vážne pochybnosti o spôsobe nadobudnutia jeho titulu. Existujú vážne indície, že jeho záverečná práca môže byť plagiátom. Predseda SNS svojím správaním spôsobuje hanbu nielen NR SR a samotnej funkcii druhého najvyššieho ústavného činiteľa SR, ale aj vysokým školám, vysokoškolským študentom a Slovenskej republike ako takej, tvrdí opozícia.

Okrem toho Slovenská republika nemá do dnešného dňa prijatú bezpečnostnú, obrannú a vojenskú stratégiu napriek tomu, že ju vláda vlani v októbri schválila. Andrej Danko totiž ani jeden z týchto dokumentov na rokovanie pléna parlamentu nezaradil. Svojím konaním tak podľa opozičných strán bráni riadnemu chodu ústavných orgánov a plneniu ich úloh, ktoré má NR SR v tejto oblasti.

Demokratická opozícia teda trvá na svojom presvedčení, že takýto morálne zdevastovaný človek nemôže zastávať funkciu druhého najvyššieho ústavného činiteľa krajiny, predsedu NR SR.