„Išlo o jedno z najkomplikovanejších rokovaní, ktoré som v Bruseli absolvoval a všetky štáty si tvrdo hájili svoje záujmy. Som rád, že sa nám napokon podarilo prijať kompromisný návrh, ktorý z nášho pohľadu nie je ideálny, ale je to to najlepšie, čo sme mohli vyrokovať,“ vyjadril sa minister dopravy Arpád Érsek po nočnom rokovaní.

Kľúčovými prvkami dohody pre Slovensko je aj explicitné vyňatie tranzitu a  bilaterálnych prepráv z uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov s dodatočnými operáciami bez ďalšieho geografického obmedzenia. Tieto dodatočné operácie bude možné vykonávať po zavedení inteligentných tachografov 2. generácie.

Pre vodičov je aj dobrá správa, že pri kontrolách budú predkladať iba dokumenty podľa fixného zoznamu. Členské krajiny nebudú môcť dopĺňať tento zoznam ich vlastnými zákonmi. Z návrhu vypadol povinný návrat vozidla. Povinný však bude návrat po štyroch, respektíve troch týždňoch vodičov. Vodiči budú tráviť pravidelný týždenný odpočinok mimo kabíny vozidla. Toto rozhodnutie vychádza z rozsudku Súdneho dvora EÚ.

O Balíku mobility by mal budúci týždeň hlasovať Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí. Po tomto hlasovaní budú nasledovať rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom, ktorých výsledkom bude finálne znenie dohody o Balíku mobility I.

Zdroj: Ministerstvo dopravy SR