Na ustanovujúcom zasadnutí sa zúčastnilo vyše pol tucta odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú na úrovni štátnej správy, cirkví, v akadémii či v slovenských a medzinárodných neziskových organizáciách. Medzi členov komisie patrí napríklad Ján Figeľ, osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, profesor Vladimír Krčméry, Marek Tatarko zo Slovenskej Asociácie Falun Gong, či Martin Kornfeld za Ústredný zväz židovských náboženských obcí.

Prvou z aktivít komisie je práca na návrhu znenia Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky k ochrane náboženskej slobody a prenasledovaných pre náboženské presvedčenie. Ako uviedla predsedníčka Výboru Anna Verešová, ochrana náboženskej slobody je dnes právom veľkou témou v medzinárodnom spoločenstve. “Kým na Slovensku človek môže svoju vieru žiť relatívne v pokoji, to isté sa nedá povedať o mnohých iných krajinách, najmä v rozvojovom svete. Podľa medzinárodných štúdii zomrie denne kvôli svojej viere 8 kresťanov. Táto téma sa však netýka len kresťanov, len veriacich. V 13 krajinách sveta dnes za ateizmus hrozí trest smrti.”

“Našim dlhodobým cieľom je upozorniť slovenskú verejnosť, ako aj politikov naprieč spektrom, že ochrana náboženskej slobody je vecou elementárnej spravodlivosti, je to výsostne apolitická téma,”uviedla Verešová. “Verím, že sa ešte v tomto volebnom období zhodneme na prijatí Deklarácie s konkrétnymi krokmi, ktoré Slovensko v tejto oblasti v budúcnosti podnikne, tak ako sa to deje Európskom parlamente v ďalších členských krajinách Európskej únie,”dodala. Verešová ďalej vraví: “Mnohé slovenské organizácie, napríklad Slovenská katolícka charita, sú v tejto oblasti dlhodobo činné. Stotisíce Slovákov podpísalo tiež pred pár rokmi petíciu za prepustenie českého misionára Petra Jaška zo sudánskeho väzenia. Naši občania z vlastnej nedávnej histórie dobre vedia, čo znamená byť prenasledovaný pre svoju vieru. Je na čase, aby Slovensko podniklo kroky v tejto oblasti aj na vládnej úrovni.”