J. Paška (SNS): Vláda SR by mala ukončiť definitívne ratifikáciu Istanbulského dohovoru

0
Národniar Jaroslav Paška (Autor: TASR)

„Po analýze sa zistili problémy medzi jej obsahom a Ústavou SR. Je to medzinárodný dokument, ktorý sa nedá meniť a ani dopĺňať. To znamená, že v našom právnom systéme by nastal problém. Jedným z hlavných rozporov je aj definícia rodiny ako muža a ženy. V našich podmienkach  je to vnímané ako základná bunka, no v Istanbulskom dohovore sa používajú termíny rodič 1 a rodič 2. Je potrebné ukončiť ratifikáciu Istanbulského dohovoru, pretože vďaka nemu vznikajú aj iné problémy v gender ideológii a jej riešeniach. Vláda Slovenskej republiky by mala konečne ukončiť ratifikáciu tohto dohovoru,“ povedal Jaroslav Paška.

V Bratislave, dňa 26. 3. 2019

- Reklama -