„Práve vďaka pripomienkam SNS sa podarilo pretlačiť ambicióznejší strop odchodu do dôchodku na hranici 64 rokov a ženám, ktoré vychovali deti, túto hranicu ešte ďalej znížiť podľa počtu vychovaných detí až na 62,5 roka,“ uviedol poslanec SNS Tibor Bernaťák.

„Ak sa ekonomike štátu darí, tak SNS chce, aby to pocítili aj súčasní a budúci dôchodcovia a Slovensko „progresívne“ nedospelo k tomu, aby sa do dôchodku odchádzalo v sedemdesiatich, či osemdesiatich rokoch života,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.