SNS: Popri rekreačných poukazoch SNS pripravuje aj športové poukazy pre deti

0
Slovenská národná strana (Autor: SNS)

Nárok na športový poukaz bude mať v prvej fáze každé dieťa, ktoré navštevuje prvý stupeň základných škôl.  Deti v 1. až 4. ročníku základných škôl získajú športový poukaz v celkovej hodnote 100 EUR prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou je zákonný zástupca dieťaťa. Uvažujeme o výške spolufinancovania športového poukazu zákonným zástupcom 20% z hodnoty, teda 20 EUR, štát by doplatil 80 EUR. Poukaz je možné použiť u prijímateľa športového poukazu, ktorým je športová organizácia zapísaná v Informačnom systéme športu. Organizácia bude evidovať poskytovateľov športových poukazov na základe jedinečného identifikačného kódu každého dieťaťa, ktorý bude evidovaný v Informačnom systéme športu. Tým sa zabráni zneužívaniu poukazov. „Športové poukazy sa budú používať na športovú činnosť dieťaťa v športových kluboch. Je to pomoc rodičom  a športovým klubom pri financovaní činnosti ich detí v športových kluboch. Takýmto modelom chceme zvýšiť celkové povedomie a záujem o šport,“ vysvetlil poslanec SNS Dušan Tittel.

Ďalšou doplnkovou možnosťou, ako pomôcť športujúcemu dieťaťu, bude športový poukaz vo výške 500 EUR, ktorý čiastočne kopíruje filozofiu rekreačného poukazu. Pri tomto modeli športového poukazu môže zamestnávateľ na dobrovoľnej báze poskytnúť svojmu zamestnancovi, ktorého dieťa športuje, športový poukaz, pričom pomernú časť poukazu zaplatí zamestnanec a pomernú časť zamestnávateľ. Výšku celého poukazu si pritom môže zamestnávateľ uplatniť ako daňovo uznateľný náklad a táto suma je oslobodená od daní a odvodov. „Veríme, že tento nástroj pomoci mladým športovcom si nájde svoje miesto u tých zamestnávateľov, ktorí podporujú šport a chcú stabilizovať svojich pracovníkov,“ dodal na záver poslanec SNS Tibor Jančula.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu