R. Raši: Údaje sú mimoriadne cenné, treba sa však zamerať na ich ochranu a bezpečnosť

0
Richard Raši (Autor: SITA)

Údaje však treba nielen dokonale manažovať, ale tiež chrániť a zabezpečiť. Preto medzi hlavné témy, o ktorých dnes R. Raši počas zasadnutia Rady ministrov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži hovoril, boli otázky digitálnej bezpečnosti, dôvery a ochrany spotrebiteľa. Rada ministrov OECD zasadá 22. a ?23. mája 2019 v Paríži. Stretnutiu ministrov z viac ako 36 krajín, predsedá práve Slovensko a jeho premiér Peter Pellegrini.

Okrem podpredsedu vlády Richarda Rašiho medzi hlavnými vystupujúcimi boli japonský minister zahraničných vecí Taro Kono a luxemburský minister financií Pierre Gramegna. Účastníci diskusie hovorili o dopadoch možného zneužitia údajov, akými je napríklad dopad na financie, nezávislosť, bezpečnosť, zdravie, ale aj narušenie životne dôležitých služieb, ako je napríklad doprava alebo dodávka energií. „Hlavným cieľom dnešného stretnutia bolo hovoriť o tom, ako vyťažiť maximum z digitálnej transformácie, a zároveň, ako sa možno pustiť do riešenia problémov, ktorým čelíme,“ povedal vicepremiér Richard Raši. Ako pokračoval, ,„údaje sa stali kľúčovou hodnotou, ktorá mení spôsob nášho života, reformujú správu vecí verejných, ovplyvňujú naše každodenné konanie, nastavujú úplne nový pohľad na majetok či na vzťahy. Zodpovedný politik sa nemôže rozhodovať na základe pocitov, ale na základe reálnych údajov a ich vyhodnotenia. “

Slovensko chce byť na čele krajín, ktoré prispejú k zachyteniu globálnych trendov a pomôžu s riešením nastolených výziev. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vznikla aj preto dátová kancelária, ktorá koordinuje rozvoj komplexnej problematiky údajov a zároveň sleduje a zachytáva vývoj

za našimi hranicami. Pripravuje sa tiež tzv. regulačný sandbox, v ktorom by sa testovali budúce legislatívne návrhy, zber údajov a ich vyhodnocovanie ešte pred tým, ako by sa stali všeobecne záväznými. ÚPVII pripravuje takisto laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií, ktoré bude v spolupráci s dátovou kanceláriou riešiť efektívne využívanie údajov. Práve zber údajov a ich efektívne spracúvanie sú zároveň dôležitým predpokladom pre rozvoj umelej inteligencie.

Ak sa však údaje zdieľajú online, hrozí ich zneužitie. Najmä osobné údaje našich občanov treba chrániť, no zároveň s nimi potrebujeme na určitej úrovni pracovať, aby sme mohli prinášať jednoduché, efektívne a výhodné služby. Je potrebné, aby si verejná správa vedela a mohla medzi sebou zdieľať a používať tie údaje, ktoré potrebuje a aby ich nemusela opakovane od ľudí pýtať. „Zároveň však potrebujeme rozvíjať mechanizmy, ktoré zaručia, že zverejnené budú len tie údaje, ktoré je možné zverejniť a tie, ktoré sa nesmú dostať na verejnosť, budú zodpovedne a bezpečne ochránené,“ vysvetlil R. Raši.

Údaje sa často vymieňajú aj cezhranične, keďže technológia ich výmeny nepozná štátne hranice. Práve preto často narastajú obavy o bezpečnosť a súkromie jednotlivcov a firiem. Viac ako polovica opatrení na ochranu súkromia v krajinách OECD sa zameriava na zvyšovanie povedomia a posilnenie postavenia jednotlivcov. Ako vicepremiér ďalej v paneli vysvetlil, jednotlivci sa čoraz viac snažia o väčšiu istotu a kontrolu spôsobu, akým sa zaobchádza s ich údajmi. „Občania chcú vedieť, či a aké osobné údaje sa o nich zhromažďujú ako sa používajú a či ich môžu vymazať alebo upraviť či kontrolovať ich akékoľvek používanie,“ povedal.

OECD intenzívne pracuje na odporúčaniach pre správu tokov údajov, digitálnu bezpečnosť a na ochrane súkromia. Treba vyvinúť čo najväčšie úsilie na to, aby sme sa vyhli tvorbe obmedzených regionálnych či vnútroštátnych predpisov na vlastnú päsť a aby sme túto situáciu riešili spoločne.

V rámci slovenského predsedníctva sa na zasadnutí Rady ministrov OECD schválili odporúčania pre umelú inteligenciu, deklarácia k inováciám vo verejnom sektore a ďalšie významné dokumenty. Osobitným úspechom slovenského mandátu je, že dokázalo zabezpečiť k uvedeným strategickým materiálom aj podporu USA, čo sa nestalo za ostatné dva roky. Ministri 36 členských štátov nakoniec vyzvali OECD, aby ďalej intenzívne pokračovala v analyzovaní vhodných technických riešení a nástrojov pre úspešné zvládnutie digitálnej transformácie.

- Reklama -