J. Paška (SNS): Bezpečnostnú stratégiu SR je potrebné prepracovať

0
Národniar Jaroslav Paška (Autor: TASR)

„S novým, aktuálnym znením Bezpečnostnej stratégie SR oboznámil rezort zahraničia koaličných partnerov začiatkom septembra 2017 a na pracovnom stretnutí 11. 9. 2017 boli od prítomných zástupcov Slovenskej národnej strany vznesené zásadné výhrady k predloženému textu s upozornením, že poslanecký klub SNS takéto znenie dokumentu, bez vhodnej korekcie miestami neprimeraných formulácií, v NR SR nepodporí,“ zdôraznil Paška.

Rezort zahraničia následne predložil neopravený dokument na rokovanie vlády, pričom členom vlády zamlčal informáciu o skutočnosti, že so znením tohto znenia navrhovanej Bezpečnostnej stratégie SR poslanecký klub SNS nesúhlasí. „Predkladateľ tak zneužil dobromyseľnosť prítomných členov vlády na formálne odsúhlasenie znenia dokumentu, ku ktorému má jeden z koaličných partnerov trvalo zásadné výhrady. Preto dnes nie je možné (v súlade s pravidlami koaličnej spolupráce) v schvaľovacom procese Bezpečnostnej stratégie SR v NR SR korektne pokračovať,“ doplnil poslanec SNS Paška.

V záujme naplnenia záväzkov koalície, deklarovaných po parlamentných voľbách 2016 preto Slovenská národná strana svojim koaličným partnerom opätovne predloží požiadavku na prepracovanie ministerstvom zahraničia vyhotoveného a pre časť koalície neprijateľného znenia Bezpečnostnej stratégie SR. „Bezpečnostná politika štátu sa v slušnej, civilizovanej, demokratickej spoločnosti nemôže odvodzovať od pochybnou procedúrou ustanoveného dokumentu, s nejasnou legitimitou,“ dodal na záver prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

- Reklama -