„Som rád, že výstavba prešovského tunela, ako aj celého obchvatu, ide podľa plánu. Záleží mi na tom, aby táto stavba nemala meškanie, lebo ide o dôležitú cestu pre miestnych obyvateľov a zároveň úsek našej najdôležitejšej diaľnice na Slovensku. Viem, že ľudí v Prešove zaujíma aj severný obchvat a pokračovanie R4 smerom na poľské hranice. Toto sú projekty, na ktorých robíme a chceme ich spustiť hneď ako bude všetko pripravené. Východ Slovenska bol z pohľadu rozvoja dopravnej infraštruktúry v minulosti zanedbávaný a teraz to dobiehame ,“ povedal minister A. Érsek.

Úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je už v prevádzke. V križovatke Prešov juh je diaľnica napojená na existujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ obchvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ. 

Vodiči ušetria jazdou po prešovskej diaľnici približne 18 minút (až 80 percent času) oproti pôvodnej trase cez mesto. Kým  jazda po starej ceste cez mesto trvá približne 24 minút, úsek diaľnice prejdú vodiči za päť minút. 

Projekt výstavby diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh je spolufinancovaný z Kohézneho fondu cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Celkové oprávnené náklady projektu:            327 432 328,08 eur bez DPH

Z toho zdroj EÚ:                                          278 317 478,82 eur bez DPH

Z toho zdroj štátny rozpočet:                       49 114 849,20 eur  bez DPH