Slávnostný akt sa bude konať o 13:00 hod. v Gabčíkove pri prevádzkovej budove Slovenského vodohospodárskeho podniku (nad vodnou elektrárňou Gabčíkovo GPS: 47.881484, 17.539835). Následne bude tlačový brífing a prehliadka vnútra vypustenej pravej plavebnej komory.

O 14:30 sa minister A. Érsék zúčastní na slávnostnom krste vytyčovacieho a meracieho plavidla z projektu FAIRway. Akcia sa uskutoční pri pristávacom pontóne BD – P – XII (GPS: 47.874717, 17.551866). Prevoz novinárov bude zabezpečený mikrobusmi.

Stretnutie zástupcov médií je o 12:45 hod. pri prevádzkovej budove Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. nad vodnou elektrárňou Gabčíkovo.

Brífingu sa zúčastnia:

Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR

László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR

Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik

Karla Peijs, Koordinátorka pre Rýn-Dunaj koridor, Európska komisia

Desirée Oen, Koordinátorka Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu, EK

Barbara Bernardi, projektová manažérka, INEA