SNS: K NR SR ostro odsudzuje činy, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie robotníkov, respektíve v budúcnosti návštevníkov areálu

0
Slovenská národná strana (Autor: SNS)

K NR SR po incidente zabezpečila bezodkladné vypratanie predmetného znečisteného priestoru. Následne vyčísli škodu, ktorá bola spôsobená tým, že boli mimoriadne povolaní zamestnanci K NR SR na pracovný výkon, objednaná technika, likvidácia odpadu. V prípade, že táto suma a okolnosti tohto incidentu naplnia skutkové podstaty trestného činu, podá trestné oznámenie. Zároveň musí K NR SR zabezpečiť aj vyhodnotiť zdravotnú nezávadnosť kontaminovanej dlažby.

K NR SR sa súčasne obracia na novinárov, ktorí boli v čase incidentu prítomní na mieste, osobitne na pána Kordu, ktorí vedeli o organizovaní tohto podujatia, aby konali v súlade so zákonom. Nevinný protest môže totiž mať ďalekosiahle dopady, čo si účastníci zrejme neuvedomili. Navyše, nezabránenie trestnému činu sa takisto posudzuje za porušenie zákona. Ak teda vopred vedeli o akcii pred páchaním možného trestného činu, mali oznámiť polícii, že sa takýto skutok pripravuje.

Akékoľvek narušenie prípravných prác výstavba stožiara v sebe nesie hrozbu ohrozenia tejto stavby a jej statiky a je v záujme všetkých, aby bola stavba bezpečná a postavená v súlade so všetkými predpismi a technickými normami. Neodborné zásahy, napríklad vo forme vstupu niekoľkotonového vozidla do bezprostrednej blízkosti stavebnej jamy, či vysypanie nákladu, môže narušiť stabilitu a technické podmienky staveniska a teda mať vplyv aj na samotnú stavbu. Incident je o to závažnejší, že v tom čase boli na stavenisku prítomní aj robotníci, ktorí mohli utrpieť zranenia.

Prípadom sa už zaoberá aj polícia a K NR SR verí, že PZ SR ozrejmí predmetný incident.

- Reklama -