,,Teší ma, že hneď počas prvého dňa prišlo 299 elektronických žiadostí o príspevok na dom s takmer nulovou potrebou energie. To potvrdilo náš predpoklad, že ľudia budú mať záujem o tento typ podpory na znižovanie energetickej náročnosti ich novostavieb, a že ide o krok správnym smerom. Zároveň treba povedať, že sa občania o príspevok zaujímajú, odkedy sme ho začiatkom roka prvýkrát ohlásili a na výzvu už boli pripravení,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Záujemcovia majú stále šancu získať príspevok zaevidovaním žiadosti o poskytnutie príspevku prostredníctvom elektronického formulára žiadosti. V prípade zvýšeného záujmu občanov o príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie príspevku je dostupný na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019 alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí.

Všetky podmienky na získanie príspevku verejnosť nájde na www.zatepluj.sk v časti Nové rodinné domy.

Zdroj: ministerstvo dopravy