Prezidentka odvolala z funkcie päť sudcov nad 65 rokov

0
Zuzana Čaputová (Autor: TASR)

19. decembra 2019:                  JUDr. Viere Šebestovej                               
23. decembra 2019:                  JUDr. Valérii Mihalčínovej
3. januára 2020:                        JUDr. Gabriele Sobolovskej
10. januára 2020:                      JUDr. Mikulášovi Géczimu
17. januára 2020:                      JUDr. Jánovi Miľkovi

Prezidentka postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.  

- Reklama -