Bratislavský samosprávny kraj: Župa nesúhlasí so zmenou stavby križovatky Triblavina pred dokončením

0
Pavol Frešo (Autor: SITA)

Kolektory, čiže súbežné jednosmerné komunikácie pozdĺž diaľnice má Bratislavská župa vo svojom územnom pláne. „Nápad vznikol na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti v roku 2009 a dokonca 2011, keď sme robili územný generel a pripravovali sme si pôdu pre územný plán, tak máme dokonca žiadosť priamo od Národnej diaľničnej spoločnosti. Tá nás žiada, aby sme tam tie kolektory zapracovali. My sme ich tam samozrejme dali, lebo si myslíme, že je to technicky dobré riešenie a myslíme si, že to územie samotné prechádza tak mohutným rozvojom, že si pýta takúto ďalšiu dopravnú stavbu,“ ozrejmil bratislavský župan Pavol Frešo.

7. augusta 2017 Ministerstvo dopravy rozhodlo o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, ktorá spočíva v rozšírení diaľnice na 8-pruhovú, namiesto pôvodného 6-pruhového riešenia, a o nerealizovaní kolektorov.

„Celá stavby križovatky Triblavina bola od začiatku pripravovaná v spolupráci Ministerstva dopravy, Národnej diaľničnej spoločnosti a Bratislavského samosprávneho kraja. Tieto prípravy, počas ktorých sa odborníci všetkých troch strán zhodli na tom, že kolektory sú dobrým riešením. Mimo iného aj z dôvodu organizácie dopravy počas výstavby samotnej diaľnice, teda jej rozširovania, kde nie je jednoduché prerušiť na nej dopravu, pretože sa pod ňou buduje podjazd a nemať pri tom náhradnú trasu. Pôvodný úmysel bol aj v tom, že doprava sa pustí po kolektoroch, ktoré by sa vybudovali v predstihu a potom by sa mohla budovať diaľničná križovatka. Mimochodom to je vec, ktorá je pre nás dodnes záhadou, že ako tam tá doprava bude počas výstavby diaľnice D1 organizovaná,“ doplnil Ladislav Csáder, riaditeľ Odboru dopravy BSK.

Práve rokovania medzi ministerstvom, NDS a BSK vyvrcholili v roku 2011 podpisom trojstrannej zmluvy, v ktorej je explicitne uvedené, že križovatka Triblavina sa bude stavať spolu s kolektormi.  

Bratislavský samosprávny kraj práve preto ako dotknutý orgán nesúhlasí so zmenou stavby pred dokončením, ktorá by znamenala nevybudovanie kolektorov, nakoľko ich má obsiahnuté vo svojom Územnom plane a zároveň ich budovanie, spolu s modernizáciou existujúcej diaľnice D1, pomôže zlepšiť dopravnú situáciu v mestách a obciach Seneckého a Pezinského okresu.

Súvisiace dokumenty

- Reklama -