– VEĽMI SLABÉ POLITICKÉ VEDENIE na čele mesta, dlhodobo, aj v súčasnosti. Za ostatných 30 rokov Rimavská Sobota nemala primátora, ktorý by mal víziu, stratégiu, plán, vôľu a dodatočné intelektuálne a politické schopnosti. Napríklad súčasný primátor zastával počas týchto 3 desaťročí rôzne funkcie, či už na úrovni mesta, či okresu, ale nebol schopný zmeniť veci k lepšiemu. Neustále vyhováranie sa na vládu (akúkoľvek), politikov, “elity”, “Bratislavu”, len zakrývajú jeho neschopnosť. Podobne ako jeho predchodcovia. Navyše svojim konfrontačným štýlom sa stal neprijateľnou osobou – partnerom pre akúkoľvek relevantnú zložku, ktorá môže mestu pomôcť. Nemá ani jedného relevantného politického spojenca, ktorý mestu môže pomôcť, kým všetci úspešní regionálni lídri sa snažia nadviazať spoluprácu. Navyše svojim paktovaním s fašistami sa stal aj morálne zdiskreditovanou osobou, s ktorou žiadny slušný človek nebude chcieť spolupracovať. To treba otvorene povedať. A ak sa primátor mesta dostáva do takejto politickej a spoločenskej izolácie, pre rozvoj mesta je to katastrofa. Bez efektívneho regionálneho politického líderstva sa moje rodné mesto nikdy nedostane z marazmu. 

– CHÝBAJÚCA ČI NEDOSTATOČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, vrátane rýchlostných ciest, ale aj ciest 1. a 2. triedy, železničného spojenia, ktoré by efektívne integrovali región do celoslovenskej siete komunikácií. Nie je to všeliek, ale ani sa nedá ignorovať.

 – NEDOSTATOČNÉ PRISPôSOBENIE LOKÁLNEHO ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU POŽIADAVKAM TRHU. O tom som písal pred desaťročím, málo sa odvtedy zmenilo. Regionálne školstvo musí produkovať absolventov, ktorí majú relevantní vedomosti, skúsenosti, resp. adaptabilitu potrebnú pre pracovný trh. Bez potrebne pracovnej sily nepríde investor, resp. ak aj príde, len s veľmi malou pridanou hodnotou. A tu sa hýbeme veľmi pomaly. Chýba koordinačná sily, vôľa, osobnosť (?), ktorá by dala dokopy regionálne školstvo, regionálny biznis ale aj potenciálnych investorov, – ideálna úloha pre primátora, mimochodom, ale nato treba vôľa, ale aj schopnosť rokovať, nie len posielať lopaty.

V ideálnom prípade bude treba dosiahnuť vo všetkých troch oblastiach. Môžete mať infraštruktúru na európskej úrovni, ale bez relevantnej pracovnej sily vám investor nepríde. Môžete mať najlepšie vedenie, ale bez infraštruktúry sa ťažko presviedča ktokoľvek na rozvoj. A môžete mať špičkových ľudí, vzdelaných, ale bez perspektívy vám odídu. Ani v súčasnej debate o R2, či ďalších veciach nemá zmysel absolutizovať jeden faktor, či úplne ignorovať ďalší.