Ministerstvo vnútra: Vymenovanie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Košiciach

0
Mjr. Ing. Tomáš Berzétei (Autor: HaZZ)

Mjr. Ing. Tomáš Berzétei pôsobí v Hasičskom a záchrannom zbore od roku 2006. Na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Košiciach pôsobil vo funkcii samostatný odborný inšpektor – zisťovateľ príčin vzniku požiarov v rokoch 2006 – 2015. Na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Košiciach pracoval v rokoch 2015 – 2017 ako samostatný odborný inšpektor na oddelení operatívno – technickom. Slávnostné vymenovanie do funkcie sa uskutočnilo 27. júla 2017 na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Košiciach.

Zdroj: HaZZ

- Reklama -