MZV: Štátny tajomník Lukáš Parízek rokoval so štátnym tajomníkom MZV ČR Petrom Gajdušekom

0
Štátny tajomník Lukáš Parízek rokoval so štátnym tajomníkom MZV ČR Petrom Gajdušekom (Autor: MZV)

Partneri sa vzájomne informovali o zmenách, ktoré priniesol nový zákon o štátnej službe SR účinný od 1. júna 2017, ako aj o implementácii platného zákona ČR o štátnej službe a nového zákona o zahraničnej službe, ktorý nadobudol účinnosť 1. júna 2017. Konštatovali, že vďaka dlhodobo nadštandardným vzťahom medzi oboma krajinami je aj spolupráca oboch rezortov zahraničia vysoko efektívna, čoho dôkazom je tiež intenzívna diskusia ich zástupcov k pripravovaným, ako aj realizovaným organizačným opatreniam. 

„Stretnutie potvrdilo užitočnosť vzájomného zdieľania skúseností pri zefektívňovaní fungovania rezortov zahraničných vecí oboch krajín,“ podotkol štátny tajomník L. Parízek. Obaja parteri sa zhodli na dôležitosti pokračovania vzájomnej komunikácie vrátane možného vytvorenia spoločnej platformy zameranej na výmenu skúseností v tejto oblasti. 

- Reklama -