Ministerstvo školstva: Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

0
Peniaze, ilustračné foto (Autor: SITA/AP)

Výzvu na prekladanie žiadostí o podporenie projektov zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj tento rok, keďže podpora športu a zdravého životného štýlu žiakov je jednou z jeho priorít, ktorú deklarovalo aj v Programovom vyhlásení vlády SR. Nielen čo sa týka obsahu vyučovania, ale najmä materiálno-technického zabezpečenia.

Dotáciu bude možné poskytnúť obciam, vyšším územným celkom a štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150. Podmienkou je, aby zriaďovatelia pred vyhlásením výzvy nečerpali financie zo štrukturálnych fondov na objekt, ktorý je predmetom žiadosti a rovnako nedostali prostriedky na tento účel v rámci minuloročnej výzvy, počas ktorej bolo podporených 448 rozvojových projektov.

Za peniaze si môžu školy nielen postaviť alebo zrekonštruovať telocvičňu, vynoviť cvičebný priestor, opraviť strechu či elektroinštaláciu, ale dotáciu môžu investovať napr. tiež do obnovy ústredného kúrenia alebo sociálneho zariadenia. Na jeden rozvojový projekt je možné získať dotáciu až do výšky 150 000 eur.  

Žiadosti predkladá oprávnený žiadateľ prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja, pričom urobiť tak môže do 29. septembra 2017. Viac informácií je zverejnených na webovej stránke rezortu školstva priamo vo výzve.

- Reklama -