Ministerstvo zdravotníctva znižuje finančnú záťaž pre pacientov

0
Tomáš Drucker (Autor: TASR)

Čo je to ochranný limit

Zdravotné poisťovne dnes vracajú  niektorým skupinám poistencov doplatky za lieky na predpis. Ak pacient zaplatí viac, ako je limit spoluúčasti, peniaze mu zdravotná poisťovňa raz za štvrťrok vráti. Dobrou správou je, že limit na doplatky sa po novom bude týkať  aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre ťažko zdravotne postihnutých, ktorých úhradu čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Doplatky za lieky bude pritom zdravotná poisťovňa preplácať pacientom aj naďalej. 

Čo sa zmení 

Zdravotne ťažko postihnutí budú mať po novom ochranný limit nielen na lieky, ale aj na zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ten klesne zo súčasných 25 na 10 eur.

Teraz: 25 eur – ochranný limit na lieky

Navrhovaná zmena: 10 eur – ochranný limit na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

„Nielen lieky finančne zaťažujú tých najslabších, keď sú chorí a niekedy si musia doplatiť. Na rozdiel od liekov pri zdravotných pomôckach nie sú ochranné limity. Preto prinášame maximálny ochranný limit aj na zdravotné pomôcky a dietetické potraviny a pre ŤZP chceme znížiť maximálnu úhradu aj pri liekoch z 25 € na 10 €,“ hovorí minister zdravotníctva Tomáš Drucker. 

Ako to funguje v praxi

Ak lekár napríklad predpíše  pacientovi dietetickú potravinu s doplatkom,  ktorý sa mu započíta do limitu, rovnako sa mu započíta aj doplatok za zdravotnícku pomôcku či liek. Ak teda pacient zaplatí viac ako stanovuje limit,  zdravotná poisťovňa peniaze automaticky vráti na účet alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Pacienti nemusia o preplatenie žiadať, urgovať či odovzdávať doklady z registračnej pokladnice. Preplatenie peňazí za  prekročenie ochranného limitu zabezpečí vždy  zdravotná poisťovňa.

Novinky pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí navrhuje ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorá je  momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po legislatívnom procese by zmeny mali začať platiť v budúcom roku.

Ochranné limity pri liekoch u ostatných kategórii sa nemenia. U detí je vo výške 8 eur,  nulový je u zdravotne ťažko postihnutých detí, pre starobných dôchodcov platí limit vo výške 25 eur.

- Reklama -